تنظیم سند بذل مهریه محضری چگونه است؟

تعریف بذل مهریه:

گاهی پیش می آید که خانمی به موجب سندی عادی یا سند رسمی، تمام یا بخشی از مهریه ی خود را در حق شوهرش بذل می کند.بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود:1-هبه ی غیرمعوض 2-هبه معوض 3- ابراء

هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشم داشت و عوضی مهریهاش را بذل می کند. هبه معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی.

بذل مهریه
بذل مهریه

مراحل تنظیم سند بذل مهریه:

اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)
زن می تواند از طریق مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ، سند رسمی مبنی بر بذل مهریه به نفع مرد تنظیم کنند .مهم است که نوع سند را در دفترخانه مشخص کنید که چه باشد ابراء – بذل و یا اقرار به دریافت مهریه.مدارک لازم برای بخشیدن مهریه، همان عقد نامه و مدارک شناسایی زوجه و صرف حضور او در دفتر اسناد رسمی در کمال عقل و سلامت است. البته به شرطی که بالای ۱۸ سال تمام باشد. همچنین اکثر دفترخانه ها حضور پدر زوجه را الزامی می دانند. دفترخانه اسناد رسمی بعد از ثبت بخشش مهریه از طرف زن ، نامه ای به دفتر ثبت ازدواجی که زن و مرد ازدواجشان را در آنجا ثبت کرده اند می فرستد تا این مطلب در سند ازدواج زن و مرد نیز درج شود .

فیلم زیر را ببینید

                              فیلم آموزش تنظیم سند بذل مهریه

سوالات متداول 

خیر، برای بخشش مهریه هیچ نیازی به حضور پدر زن و زوجه نیست.اما از آنجائیکه در مورد بخشش مهریه بسیاری اوقات، اختلافات خانوادگی بعد و قبل وجود دارد.یا اینکه ممکن است مرد همسرش را به اکراه و اجبار وادار به بخشیدن مهریه کند.برای جلوگیری از هرگونه مشکلات بعدی بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از زوجین مخصوصا جوان و تازه ازدواج کرده می خواهند که پدرخانم نیز زمان تنظیم سند حضور داشته باشد.این شرط بخشیدن مهریه با اذن پدر یک شرط و اجبار قانونی نیست و کاملا عرفی است.

خیر. اقرار به وصول مهریه از سوی خانم و زوجه به هیچ وجه قابل ابطال نیست. زن بعد از بخشیدن مهریه نمی تواند آنرا دوباره مطالبه کند.البته تنها و تنها در یک صورت اقرار به وصول مهریه قابل ابطال است که زن بتواند ثابت کند اقراش بر اثر اجبار و بدون رضایت بوده است.البته این ادعا به سادگی مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد.تقریبا هیچ دادگاهی سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه را با ادعای اجبار باطل نمی کند.

برخلاف تصور برخی، بخشش مهریه یا اقرار به وصول مهریه هیچ ربطی به دفتر ازدواج و طلاق ندارد. تمام اسناد مرتبط با مهریه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.

هزینه بخشش مهریه با توجه به این که سند مالی تنظیم شود یا غیر مالی و اینکه مهریه چه میزانی باشد متغیر است.

در صورتی که شرایط صحت را نداشته باشد مثل اینکه ابراء کننده ،اهلیت نداشته باشد یا مست بوده باشد یا مجنون باشد و غیره. در غیر این صورت قابل ابطال نمی باشد.

در مورد هبه غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابذل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی میشود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است،اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است.

تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد مگر در صورت بذل مهریه از طرف زن

هرگاه خانمی با استفاده از سند عادی یا رسمی ، تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهرش ببخشد ، به این عمل بذل یا بخشش مهریه می گویند .

بخشیدن مهریه به طرق مختلف امکانپذیر است . گاهی زن به موجب سند یا نوشته ای اقرار می کند که مهریه اش را از مرد گرفته است ، یا اینکه زوجه به موجب سندی ذمه مرد را اصطلاحا بری کرده است ، حالت دیگر این است که زن مهریه خود را به مرد هبه یا هدیه می کند . هرکدام از این روش ها با هم متفاوتند و آثار متفاوتی هم به جای می گذارند . چرا که اگر زن ذمه شوهرش را بری از پرداخت مهریه کند ، یا اقرار به دریافت مهریه کند ، دیگر نمی تواند از بخشیدن مهریه رجوع کند و دوباره مهریه اش را بگیرد.

برای طی کردن مراحل بخشیدن مهریه نیازی به مراجعه به دادگاه نیست . چرا که بذل مهریه می تواند به موجب سند عادی باشد و یا به موجب سند رسمی . بخشش مهریه از طریق سند عادی یعنی اینکه زن به موجب دست نوشته ای بر روی کاغذ یا برگه ای مهریه خود را به مرد ببخشد و یا اینکه از طریق مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ، سند رسمی مبنی بر بذل مهریه به نفع مرد تنظیم کنند. در هر دوی این موارد ، بخشیدن مهریه معتبر و صحیح است.اما بهتر است در دفترخانه انجام شود تا جای هیچ شک و شبهه و اختلافی در آینده نباشد.

بخشش مهریه از جانب زن گاهی در اثر ناآگاهی از عواقب آن ،صورت می گیرد و در مواقعی پیامدهای نامطلوب بخشش مهر ،ضرر و زیان های مادی و معنوی بسیاری را متوجه زوجه می کند. زن باید از وقوع اتفاقاتی که باعث پشیمانی او از بخشش می شود مطلع گردد. مثلا زن باید بداند که در صورتی که مرد ورشکسته شود و یا قصد طلاق او را بکند زن ، دیگر هیچ حقی بر مهر ندارد.

در این مورد زن بدون هیچ عوضی، مهریه خود را می بخشد یعنی بدون اینکه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج بخواهد.

زن در عوض بخشش مهریه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج می خواهد ، مثلا در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را به او می بخشد.

در این مورد زن حق شوهرش را نسبت به مهریه ساقط می کند مثلا می گوید تو نسبت به پرداخت مهریه بری الذمه هستی.اساساً ابراء اسقاط دین می‌باشد و قابل رجوع نیست.

اقرار به وصول مهریه دو مدل است. یکی اینکه زوجه و خانم اقرار می کند که تمام مهریه را دریافت کرده است. نوع دیگر اقرار به وصل مهریه است که خانم اقرار می کنم تنها بخشی از مهریه را دریافت کرده است.به عنوان مثال همسر در دفترخانه می تواند اقرار کند که از 100 سکه مهریه خود تمام یا بخشی از آن را دریافت کرده است.

مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و نمی توان برای افزایش یا کاهش مهریه اقرارنامه اصلاحی نوشت.عوض افزایش مهریه می توان در یک سند مجزا مرد به زن خود را بدهکار کند. به جای کاهش مهریه نیز، زن و زوجه می تواند مقداری که می خواهد کاهش دهد را اقرار به وصول مهریه کند.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+