تفاوت اجاره نامه و سرقفلی


توسط سردفتر دفتر اسناد رسمی1152تهران/اسماعیل وفایی/

سرقفلی:

(سرقفلی) حقی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد.

سرقفلی
  •  عقد اجاره و روابط موجر ومستاجر:

    اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
        بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره استاما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:

  • اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.
  •  اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه (مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود.
    نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.

سوالات متداول 

اگر مستأجر حق فروش سرقفلي را نداشته باشد، اما بخواهد آن را انتقال دهد بايد رضايت مالك را جلب كند، در غير اين صورت مستأجر متخلف شناخته مي‌شود.. اگر در سند سرقفلي (اجاره‌نامه) شغل خاصي قيد شود و مالك سرقفلي بدون اخذ رضايت مالك اقدام به تغيير شغل كند كل حق ‌و حقوق قانوني وي از بين مي‌رود. درصورتي‌كه صاحب سرقفلي نسبت به محل سرقفلي تعدي يا تفريط كند، حق سرقفلي وي از بين رفته و مالك ملك مي‌تواند ملك خود را تخليه كند.همچنين عدم پرداخت اجاره‌بها نيز باعث فسخ سرقفلي مغازه مي‌شود. صاحب سرقفلي مكلف است هرماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهاي مالك اقدام كند.

در صورتيكه در قرارداد اجاره حق واگذاري به غير سلب نشده باشد مستاجر ميتواند آن را به فرد ديگر اجاره دهد و يا سرقفلي خود را بفروشد.

كليه حقوقي كه در زمان مالكيت مالك قبلي ملك براي شما ايجادشده است، پابرجاست.و مالك جديد ملك حق‌وحقوقي بيش از مالك سابق ندارد. مالك جديد بايد تمام توافقات شما با مالك سابق را بپذيرد.

هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.بنابراين در صورتي كه در قرارداد اجاره اين حق از پدر شما سلب نشده باشد نبايد وجهي به مالكين پرداخت نمايد.

اجاره محل سرقفلي ، به طور واضح ، انتقال به غير بوده و در صورت اقدام مالك محل از طريق مراجعه به مراجع قضايي ، مالك با پرداخت نصف حق سرقفلي به صاحب سرقفلي ، مي تواند ملك را تخليه نمايد.

هنگامي كه فردي يك ملك را جهت انجام فعاليت هاي تجاري خود اجاره مي كند ، با كسب شهرت و افزايش شمار مشتريان خود ، موجب افزايش ارزش مكاني مورد نظر مي گردد ( سرقفلي) كه در اين صورت با اتمام مدت قرارداد اجاره ، به دليل افزايش چنين اعتباري براي ملك مورد نظر ، تخليه ي بدون قيد و شرط ملك توسط مالك امكان پذير نخواهد بود و تنها در موارد خاص مالك حق تخليه ي مستاجر را خواهد داشت .پس از پايان مدت اجاره ، چنانچه مالك ملك به دلايل شخصي تمايل به پايان دادن اجاره ملك داشته باشد ، بايد مبلغي را جهت كسب و كار يا تجارت كه در عرف، سرقفلي ناميده مي شود به مستاجر بپردازد.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، در مورد محل‌هاي كسب و پيشه يا تجارت تا موقعي كه عدم مشروعيت آن از طرف شوراي نگهبان اعلام نگرديده، به قوت خود باقي بوده و قابليت اجرا دارد.

بايد در خصوص اجاره دادن مغازه قرارداد اجاره با مستاجر تنظيم نماييد تا قوانين مربوط به عقد اجاره شامل حال شما بشود لذا شما در آن صورت بايد دادخواست مطالبه ي وجه و خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه نماييد. ضمناً اصولا اين مدل قراردادها تحت عنوان عقد عاريه تنظيم مي گردد و كاربرد آن در قبل به جهت فرار از تعلق گرفتن حق سرقفلي و يا همان كسب و پيشه بوده است و در حال حاضر اين گونه قراردادها به جز ماليات هيچ گونه مزايا و منافعي براي مالك ندارند.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+