تنظیم اسناد ورثه ای همراه فیلم آموزشی

تنظیم اسناد ورثه ای در دفاتر اسناد رسمی

یکی از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می گردد مربوط به اسناد ورثه ای می باشد.

بدین معنا که هر گاه شخصی فوت می کند دو حالت پیش می آید:

 • زمانی که ورثه قصد دارند ماترک متوفی مثلا یک آپارتمان را به نسبت سهمی که قانونا به آنها تعلق می گیرد را بین خود تقسیم کنند.در واقع انتقالی صورت نمی پذیرد.
  در این حالت مدارک لازم که در گذشته بیان شد توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می گردد تا برای هر یک از ورثه سند تک برگی مستقل به میزان مراحل تنظیم سند تقسیم نامه و صدور سند مالکیت بهمراه فیلم آموزشی سهمش صادر شود.
 • در نوع دوم ورثه قصد دارند ماترک متوفی را بغیر انتقال دهند که می تواند در مورد یک مال خاص به عنوال مثال یک ملک باشد.در اینگونه موارد طبق قوانین فعلی ورثه به اداره ثبت مراجعه می کنند و در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد این اجازه را دارند تا با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال آن مال از طریق تنظیم سند ورثه ای بنمایند.نکته: در حالت اول اگر متوفی زوجه داشته باشد ورثه یک اقرارنامه ی دریافت بهای ثمنیه اعیانی ثمنیه اعیانی و قوانین مربوط به آن تنظیم می نمایند مبنی بر اینکه همسر متوفی سهم خود را دریافت نموده است. در این حالت دیگر اداره ثبت در هنگام صدور اسناد تک برگی سایر ورثه عبارت (باستثناء ثمنیه اعیانی ) را از سند حذف می نماید.
ثمنیه اعیانی و قوانین مربوط به آن
اخذ به شفعه چیست ؟

نحوه ی تنظیم اسناد ورثه ای

ورثه متوفی با در دست داشتن مدارک لازم به دفترخانه مراجعه می نمایند و درخواست تنظیم سند قطعی می نمایند.

اولین موردی که دفترخانه باید در تنظیم این اسناد رعایت کند اخذ مدارک مثبته مبنی بر ذیحق بودن اشخاص به عنوان ورثه شخص متوفی می باشد که عبارتند از :

 1. اصل سند مالکیت مربوط به مال ورثه ای که به نام شخص متوفی باشد
 2. گواهی انحصار وراثت
 3. گواهی مالیات بر ارث
 4. شناسنامه و کارت ملی تمام ورثه قید شده در گواهی انحصار وراثت (انتقال دهندگان )پس از این مرحله اقدامات دفترخانه جهت تنظیم سند قطعی شروع می شود که مراحل شکلی آن به همان طریقیست که در مقالات قبل بیان شد.
  اما آنچه که در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است تعیین میزان سهم هر یک از ورثه (انتقال دهندگان ) می باشد که باید با دقت محاسبه شود تا در نهایت جمع سهام تعیین شده با سهم کلی مال مورد انتقال یکسان باشد. در ادامه این مقاله به روشهای محاسبه می پردازیم.

روشهای تعیین سهم ورثه

مهمترین مرحله در تنظیم و ثبت اسناد ورثه ای در دفاتر اسناد رسمی تعیین میزان سهام هر یک از ورثه می باشد که معمولا دفاتر با مشکل مواجه می شوند.این روشها عبارتند از :

 1. تبدیل سهم کلی به دانگ
 2. تبدیل دانگ به سهم در صورتی که امکان تقسیم سهم بصورت دانگ امکان پذیر نباشد
 3. و روش آخر که تبدیل دانگ به یک عدد رند و قابل تقسیم می باشد.لذا در دو ویدیو زیر به صورت کامل همراه با مثال به بیان این روشها پرداخته ایم.
  دو ویدیو اخیر توسط اسماعیل وفائی سردفتر دفترخانه 1152 تهران جهت استفاده دوستان همکاران و علاقه مندان تهیه گردیده که تقدیم می گردد.
اسماعیل وفایی

                                              تنظیم سند ورثه ای (قسمت اول )

متن فیلم

                                                تنظیم سند ورثه ای ( قسمت دوم )

متن فیلم

آخرین فرصت –  با هزینه های سابق فقط تا پایان سال 99

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه‌

سوالات متداول ثبتی

daftarkhane.com

مقالات و گزارشات

۳ خدمات مهم و آنلاین ( غیرحضوری ) دفترخانه  –  کلیک کنید

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+