راه های ابطال سند رسمی:

می توان به دعوایی گفته شود که شخص برای بی اثر بودن سند اقدام می کند. از نظر قانون مالک اصلی کسی است که مالک در دفاتر اسناد رسمی به اسم او زده شده است و یا جزء ارث بوده و به آن ارث رسیده باشد.

چه کسانی و چه مرجعی حق ابطال سند رسمی را دارند؟

ابطال سند رسمی فقط از طریق دادگاه می باشد که ذینفع باید اقامه دعوا کندو دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی کند و دفاتر اسناد رسمی و کسانی که تنظیم کننده سند رسمی می باشند حق ابطال سند را ندارد. اگر سردفتری سندی را ابطال کند مرتکب تخلف شده است.

راه های ابطال سند
راه های ابطال سند

اسناد رسمی  را می توان به چند صورت نام برد؟

 • اسناد صوری و غیر صوری
 • اسناد مجهول
 • اسنادی که از طریق کلاهبرداری ثبت شده
 • اسنادی که به عنوان ضمانت منتقل شده است
 • اسنادی که یک ملک به دو صورت تقسیم شده، مالکیت جدید، مالکیت قدیم

دادگاه صالح به بررسی  دعوای ابطال سند رسمی

دادگاه صالح در مورد دعاوی مربوط به راه های  ابطال سند رسمی در هر موضوع متفاوت است. مثلا مال غیر منقول در دادگاهی که خوانده در آن حضور داشته باشد و درمورد مال منقول دعوا باید در دادگاهی باشد که خوانده در آنجا اقامتگاه داشته باشدو طبق ماده11 قانون آئین دادرسری مدنی رسیدگی می شود.

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال رسمی

 1.  ارائه اسناد موجود مثل وکالت نامه
 2. سند مالکیت که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باش
 3. وصیت نامه

مهمترین دلایل و راه های ابطال سند عباررتند از :

 • مجهول بودن سند (اسناد جعلی باشد)
 •  عدم رعایت تشریفات ثبت سند
 •  معارض بودن سند ( سند مالکیت موخر نسبت به مالکیت مقدم را معارض می گویند)

شرایط ابطال سند رسمی (درمورد ملک)

شخص برای باطل کردن سند رسمی باید به دادگاه برود و در اصل باید مشخصات کامل سند مالکیت و غیره را به طور دقیق ذکر کند. مشخصات شامل: اطلاعات شخص مالک قبلی و مالک جدید، شماره پرونده ی ثبتی و نحوه ی باطل شدن سند مالکیت اولیه شماره و تاریخ که در سند ثبت شده است.
اگر سندی قبلا باطل شده باشد به درخواست متقاضی نیز به دفتر اسناد رسمی ارسال تا سند رسمی اولیه باطل شود. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است.
شخص باید کل مدارک را به دادگاه ارائه دهد و تطبیق اطلاعات باید زیر نظر کارشناس باشد که پس از همه مراحل تشریفات پرونده ی ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه می شود.
ویدیوی ذیل توسط اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه1152 تهران در این خصوص تهیه شده است.

خلع ید مستاجر در صورت عدم تخلیه

فیلم زیر را ببینید

                                               ابطال اسناد رسمی

سوالات متداول 

ابطال سند رسمی فقط از طریق دادگاه می باشد که ذینفع باید اقامه دعوا کندو دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی کند و دفاتر اسناد رسمی و کسانی که تنظیم کننده سند رسمی می باشند حق ابطال سند را ندارد.

اسناد صوری و غیر صوراسناد مجهول-اسنادی که از طریق کلاهبرداری ثبت شده-iسنادی که به عنوان ضمانت منتقل شده است-hسنادی که یک ملک به دو صورت تقسیم شده، مالکیت جدید، مالکیت قدیم

دادگاه صالح در مورد دعاوی مربوط به راه های  ابطال سند رسمی در هر موضوع متفاوت است. مثلا مال غیر منقول در دادگاهی که خوانده در آن حضور داشته باشد و درمورد مال منقول دعوا باید در دادگاهی باشد که خوانده در آنجا اقامتگاه داشته باشد.

ابتداعا باید دادخواست ابطال سند را تنظیم نموده و در دفتر خدمات قضایی ثبت نمایید.

مهمترین دلایل و راه های ابطال سند عباررتند از :مجهول بودن سند (اسناد جعلی باشد)-عدم رعایت تشریفات ثبت -سندمعارض بودن سند ( سند مالکیت موخر نسبت به مالکیت مقدم را معارض می گویند)

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+