دفترخانه اسناد رسمی به انگلیسی

(الف): معنی دفترخانه در فرهنگ های لغات مختلف

1-دفترخانه(فرهنگ معین): (~. نِ) [معر.] (اِمر.) اداره ای وابسته به اداره ثبت که در آن اسناد انواع معاملات یا ازدواج وطلاق را ثبت کنند، دفتر اسناد رسمی، محضر.

2-دفترخانه(لغت نامه دهخدا): دفترخانه. [دَ ت َ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) خانه و محل نگهداری دفاتر و کتابچه های مربوط به درآمد و اموال و خراج و مالیات. اداره ٔ عمومی که در آنجا دفترها و دفتر مخارج سلطنتی را ثبت و حفظ می کردند. (از ناظم الاطباء): داروغه ٔ دفترخانه مبلغ پنجاه و هفت تومان و هشت هزار و کسری در قدیم مواجب و تیول داشته. (تذکره الملوک چ دبیرسی

3-دفترخانه (فارسی به عربی): مکتب

4-دفترخانه (فرهنگ عمید): جایی که اسناد معاملات یا ازدواج و طلاق را در دفتر رسمی ثبت می‌کنند، دفتر اسناد رسمی، محضر،

5-دفترخانه (حل جدول): محضر

6-دفترخانه (مترادف و متضاد زبان فارسی): دفتراسناد، محضر

1
معنی دفترخانه اسناد رسمی

(ب): دفترخانه اسناد رسمی به انگلیسی

دفترخانه اسناد رسمی به انگلیسی چیست ؟
معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت فارسی ( دفتر اسناد رسمی ) عبارت است از Notary Public.

نکاتی در خصوص ترجمه “دفتر اسناد رسمی” به انگلیسی

– نکته مهمی که در ترجمه فارسی به انگلیسی “دفتر اسناد رسمی”  باید به آن نیز توجه نمائید این است که این ترجمه در چه متن و یا محیطی قرار است استفاده شود. مثلاً آیا عبارت فارسی “دفتر اسناد رسمی یک عبارت و اصطلاح فارسی عامیانه است و یا رسمی و یا تخصصی است. این موضوع در انتخاب معادل انگلیسی “دفتر اسناد رسمی” نقش تعیین کننده ای دارد.

– زمانی که قرار است متن فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، حتما لازم نیست همیشه عین ترجمه فارسی “دفتر اسناد رسمی” به انگلیسی منعکس شود.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. مثلا

1- ترجمه تحت الفظی عبارت فارسی. مثلاً اینکه تک تک کلمات عبارت “دفتر اسناد رسمی” را به انگلیسی تبدیل کنیم که به این کار ترجمه تحت الفظی عبارت “دفتر اسناد رسمی”می گویند.

2- و ترجمه محتوایی عبارت “دفتر اسناد رسمی” به انگلیسی که از نظر محتوی هیچ فرقی با متن اصلی ندارد و مفهوم را به دقت و به درستی ترجمه می کند و تازه در نوشته های تخصصی بیشتر کاربرد دارد.

1
دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+