تنظیم سند سرقفلی به همراه فیلم آموزشی

تنظیم سند سرقفلی(حق کسب و پیشه)

سرقفلی چیست؟
یکی از باارزش ترین اسنادی که در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد.اهمیت آن زمانی بیشتر مشخص می شود که گاهی ارزش آن حتی بیشتر از ملکی باشد که در آن کسب و کار صورت می پذیرد.بعنوان مثال مغازه ای که 20 سال است یکی از معروفترین بستنی های یک شهر را تولید میکند و در این مدت مشتریان بسیاری را جذب کرده است.
در این حالت قیمت ملکیت این مغازه با مغازه دیگری بر اساس مکان موجود یکسان است، لکن حق سرقفلی آن ارزش و قیمت بسیار بالایی دارد و بسیاری از اشخاص بدنبال آن هستند تا با پرداخت مبلغ بالایی سرقفلی آن مغازه خاص را از آن خود کنند.
تا اینجا به اهمیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و واگذاری منافع آن واگذاری منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه همراه فیلم آموزشی پی بردیم و در مقالات قبل به تفصیل در این خصوص توضیح دادیم تفاوت اجاره نامه و سرقفلی اما اینکه این نوع اسناد چگونه در دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم شوند در این نوشته به آن خواهیم پرداخت.

انواع سند سرقفلی:

برای تنظیم اسناد سرقفلی و حق کسب و پیشه دو حالت وجود دارد:

 • طرفین با توافق و تراضی به دفترخانه مراجعه مینمایند و درخواست تنظیم سند را دارند.
 •  انتقال سرقفلی  از طریق حکم دادگاه و انتقال اجرایی با حضور نماینده دادگاه در دفترخانه صورت میپذیرد.
  در هر دو مورد تمامی مدارک مورد نیاز یکسان است مگر در مورد انتقال اجرایی که یک نکته مهم طبق قانون باید رعایت شود و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اصولا تنظیم این اسناد از پیچیدگی خاصی برخوردار است و دفاتر اسناد رسمی باید در تنظیم این اسناد طبق قوانین مربوطه عمل نمایند تا در آینده اشخاص ذینفع و سردفتر به مشکل برخورد نکنند.
از طرفی می توان سرقفلی را به دو نوع تقسیم کرد:
الف)انتقال مغازه بصورت یکجا(ملکیت و سرقفلی)
ب)انتقال سرقفلی به تنهایی بدون انتقال ملکیت
در حالت اول (مغازه ) کار راحت تر پیش میرود .زیرا صاحب ملکیت و سرقفلی معمولا یک نفر است و نیازی به تنظیم اجاره نامه با مالک نیست.اما در حالت دوم که ملکیت متعلق به شخص دیگری است رضایت او برای انتقال سرقفلی جدید لازم است.

مدارک لازم جهت تنظیم حق سرقفلی و کسب و پیشه:

دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این نوع اسناد اصولا باید مدارک و اسنادی را دریافت کنند و استعلامات و گواهی های لازم را اخذ نمایند:

 1. مدارک شناسایی و کارت ملی معتبر از طرفین معامله
 2. اصل سند مالکیت در خصوص انتقال مغازه و یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی
 3. استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی تنظیم سند سرقفلی
 4. اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک(مغازه) در مواردی که موضوع انتقال ملکیت و سرقفلی است.(اگر انتقال فقط در خصوص سرقفلی بدون ملکیت باشد نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت محل نیست)
 5. گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارایی
 6. اخذ گواهی مالیات مشاغل
 7. مفاصاحساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله
 8. اخذ مفاصاحساب از اتحادیه صنف مربوطه در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند
 9. اخذ مفاصاحساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر
 10. تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجرجدید با مالک و ابطال سند اجاره نامه قبلی
 11. اگر معامله بصورت وکالتی میباشد اخذ اصل وکالتنامه و استعلام اتوماسیونی از دفترخانه صادر کننده وکالتنامه.

  ((در مواردی که انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه بر اساس انتقال اجرایی و رای دادگاه میباشد دفترخانه باید اقدام به ارسال اخطاریه به شخص یا اشخاصی که موظف به حضور در دفترخانه و امضای اسناد میباشند بنمایند .
  در صورتی که پس از ده روز از تاریخ ارسال اخطاریه در دفترخانه حاضر نشوند نامه به دادگاه جهت تعیین نماینده و امضاء اسناد را صادر نماید.))

اموال غیر منقول

 دقت در تنظیم سند سرقفلی

با توجه به نکاتی که ذکر شد و تعدد مدارک و استعلامات لازم در تنظیم سند سرقفلی و حق کسب و پیشه می توان به اهمیت این نوع انتقالات از نظر قانونگذار پی برد.
در نتیجه دفاتر اسناد رسمی برای اینکه در آینده متعاملین و یا دفترخانه از حیث قوانین ثبتی و مالیاتی به مشکل برخورد نکنند باید طرفین را مجبور به اخذ تمامی این استعلامات و گواهی ها بنمایند.
زیرا دیگر نمیتوان از قانون تسهیل استفاده کرد و گاهی طرفین از دفترخانه میخواهند از دریافت بعضی از گواهی ها چشم پوشی کنند.اما دفاتر اسناد رسمی باید طبق قانون برخورد نمایند تا با مشکلی مواجه نشوند.در ادامه اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران ویدیو آموزشی ذیل را برای تکمیل مطالب فوق تهیه کرده است.

فیلم های زیر را ببینید

                                             تنظیم سند سرقفلی و حق کسب و پیشه

سوالات متداول 

مدارک شناسایی و کارت ملی معتبر از طرفین معامله-اصل سند مالکیت در خصوص انتقال مغازه و یا اصل اجاره نامه موضوع انتقال حق سرقفلی-استعلام از دفترخانه صادر کننده اجاره نامه استنادی تنظیم سند سرقفلی-اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک(مغازه) در مواردی که موضوع انتقال ملکیت و سرقفلی است.(اگر انتقال فقط در خصوص سرقفلی بدون ملکیت باشد نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت محل نیست)-گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارایی-اخذ گواهی مالیات مشاغلمفاصاحساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی و بلامانع بودن معامله-اخذ مفاصاحساب از اتحادیه صنف مربوطه در خصوص عدم بدهی به اتحادیه و اعلام عدم ممانعت در تنظیم سند-اخذ مفاصاحساب عوارض نوسازی از خدمات الکترونیک شهر-تنظیم اجاره نامه جدید بین مستاجرجدید با مالک و ابطال سند اجاره نامه قبلی-اگر معامله بصورت وکالتی میباشد اخذ اصل وکالتنامه و استعلام اتوماسیونی از دفترخانه صادر کننده وکالتنامه.

در مواردی که انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه بر اساس انتقال اجرایی و رای دادگاه میباشد دفترخانه باید اقدام به ارسال اخطاریه به شخص یا اشخاصی که موظف به حضور در دفترخانه و امضای اسناد میباشند بنمایند .در صورتی که پس از ده روز از تاریخ ارسال اخطاریه در دفترخانه حاضر نشوند نامه به دادگاه جهت تعیین نماینده و امضاء اسناد را صادر نماید.

دفترخانه موظف به اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک(مغازه) در مواردی که موضوع انتقال ملکیت و سرقفلی است میباشد .(اگر انتقال فقط در خصوص سرقفلی بدون ملکیت باشد نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت محل نیست)

در حالتیکه موضوع انتقال (مغازه ) است کار راحت تر پیش میرود .زیرا صاحب ملکیت و سرقفلی معمولا یک نفر است و نیازی به تنظیم اجاره نامه با مالک نیست.اما در حالتی که ملکیت متعلق به شخص دیگری است رضایت او برای انتقال سرقفلی جدید لازم است و مستاجر جدید باید اجاره نامه جدیدی با مالک تنظیم نموده و اجاره نامه قبلی را ابطال نماید.

برای تنظیم اسناد سرقفلی و حق کسب و پیشه دو حالت وجود دارد:1-طرفین با توافق و تراضی به دفترخانه مراجعه مینمایند و درخواست تنظیم سند را دارند.2-انتقال سرقفلی  از طریق حکم دادگاه و انتقال اجرایی با حضور نماینده دادگاه در دفترخانه صورت میپذیرد.

الف)انتقال مغازه بصورت یکجا(ملکیت و سرقفلی)ب)انتقال سرقفلی به تنهایی بدون انتقال ملکیت.در حالت اول (مغازه ) کار راحت تر پیش میرود .زیرا صاحب ملکیت و سرقفلی معمولا یک نفر است و نیازی به تنظیم اجاره نامه با مالک نیست.اما در حالت دوم که ملکیت متعلق به شخص دیگری است رضایت او برای انتقال سرقفلی جدید لازم است.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+