برنامه های کاربردی و مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی

نرم افزارهای مورد نیاز دفترخانه

دانلود نرم افزار اختصاصی اتصال به شبکه

دانلود پیش نیاز امضای الکترونیک >SSAA installer<

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب برنامه شوید و بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود.

دانلود نرم افزار سیلورلایت Microsoft Silverlight

دانلود میان افزار اثر انگشت >FingerPrintMiddleware<

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب برنامه شوید ،بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود.

برنامه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) نسخه 2.3.0.3


دانلود سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند >moc-component<

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب باشید، بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود.

نکته : این نرم افزار برای کارت های ملی جدید ایجاد شده

دانلود میان افزار اسکنر >ScannerInstaller<

قبل از اتصال به سامانه ثبت در حالت run adminstrator برنامه رو اجرا کرده و منتظر اتمام نصب برنامه شوید، بهتر است پس از دریافت، در داریو C کپی و سپس نصب شود.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+