اجاره به شرط تملیک در اموال منقول :

اموال و دارایی های منقول افراد ممکن است طی عقود های گوناگون اعم از خرید و فروش، اجاره یا هبه تبادل گردد.

هر یک از موارد ذکر شده دارای قوانین و مقررات خاصی به جهت انجام عقود هستند. برخی از این موارد با توجه به گذر زمان، دچار تحولاتی گردیده است. برای مثال میتوان به عقد اجاره در زمانی نه چندان دور اشاره نمود. امروزه عقد اجاره با عنایت به تحولات صورت گرفته در غالب اجاره به شرط تملیک به چشم می خورد.

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول
اجاره به شرط تملیک در اموال منقول

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول

اجاره به شرط تملیک اموال منقول در واقع یکی از انواع عقد های اجاره است.
یکی از خدمات ارائه شده توسط بانک ها امروز به صورت اجاره به شرط تملیک میباشد. به عبارتی بانک ابزار و وسایلی را خریداری مینماید و در اختیار اجاره کننده (مستأجر) قرار میدهد تا بتواند از آنها در راستای تولید، خدمات و غیره بهره مند شود.
بنابراین بانک با توجه به درخواست کتبی از سوی مستأجر بر مبنای اجاره به شرط تملیک اقدام به خرید اموال منقول اعم از ماشین آلاتمینماید و در اختیار مستأجر قرار میدهد.

اوصاف عقد اجاره

عقد اجاره دارای اوصاف ذیل است :

 1.  عقدی لازم است.
 2. اجاره ی اشیاء عقدی تملیکی و اجاره ی اشخاص عقدی عهدی است.
 3. عقدی معوض است.
 4. عقدی رضایی است.
 5. عقدی مستمر است که باید در آن مدت معین باشد.
 6.  موضوع آن باید درباره اموال قابل بقاء باشد.

اصطلاحات عقد اجاره ی اشیاء

مؤجر: شخصی که منافع مال خود را به دیگری تملیک میکند.
مستأجر: شخصی که در برابر عوض، مالکِ منافعِ مالِ شخصِ دیگری میشود.
عین مستأجره: مالی که به اجاره داده شده است.
مال الاجاره: عوضی که مستأجر در برابر استفاده از منافع عین مستأجرع باید به مؤجر بپردازد.

لیزینگ خودرو نمونه ای از اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک تنها تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها نمی باشد.
لیزینگ خودرو نمونه ای از اجاره به شرط تملیک در اموال منقول است. در لیزینگ خودرو، شرکت ها طی یک قرارداد خودرو را به تقاضا کننده واگذار مینماید.
ضمن قرارداد منعقد شده میان شرکت و تقاضا کننده، مدّت زمان قرارداد اجاره و اجاره بها، مدّت زمانی که لازم است اجاره بها پرداخت شود قید میگردد.

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول

نکاتی در پایان قرارداد اجاره به شرط تملیک

 •  چنانچه مستأجر پس از اتمام مدت اجاره به تمام تعهدات مندرج ضمن قرارداد اعم از پرداخت اجاره بها، طریقه ی نگهداری و غیره. با توجه به آنکه نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، (اموال منقول) به مستأجر منتقل میشود. در نتیجه قرارداد به پایان میرسد.
 • چنانچه مستأجر پس از اتمام مدت اجاره به تمام تعهدات خود عمل نکرده باشد، اجاره دهنده میتواند (مال منقول) را از مستأجر باز پس گیرد.
 •  ممکن است پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط اجاره دهنده یا اجاره کننده انجام شود که با فسخ قرارداد ممکن است.
  ویدیوی ذیل توسط اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران در این خصوص تهیه شده است.

                                                  اجاره به شرط تملیک

متن فیلم

سوالات متداول 

خیر، چنانچه مستأجر از موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک در سایر مواردی که ضمن قرارداد قید نشده بهره گیرد، این امکان را برای مؤجر فراهم میسازد تا وی بتواند قرارداد را فسخ نماید

اجاره به شرط تملیک در اموال منقول تنها در بر گیرنده خودرو نیست و میتواند اعم از کالاها و اموال منقول دیگر نیز باشد.

بله، مؤجر میتواند ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک در اموال منقول امکان فسخ قرارداد را برای خود مهیا سازد.

در صورتی که مستأجر ورشکسته شود، مالک میتواند مال خود را (برای مثال خودرو) از اموال مستأجر مطالبه نماید. بنابراین لازم نیست مالک مانند سایر طلبکاران در زمینه ی مطالبه مال خود صبر کند.

زمانی که مستأجر ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک به تعهدات خود تا زمان تعیین شده عمل نماید و شرکت نیز آن را تأیید کند، مالکیت خودرو به مستأجر منتقل خواهد شد.

خوشحال می شویم پاسخگوی سئوالات شما باشیم

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+