بازرسی دفاتر اسناد رسمی همراه با فیلم

بازرسی دفاتر اسناد رسمی

بازرسی و نظارت بر عملکرد صحیح و مطابق با قانون در تمام مشاغل و صنوف از طرف مراجع مربوطه از قبیل اتحادیه آن صنف یا وزارتخانه ها و ادارات تابعه طبق مقررات قانونی همیشه از ملزمات بوده چنانچه در تمام کشورهای جهان این نوع نظارت وجود دارد.
پس لزوم نظارت و بازرسی بر تمام مشاغل طبق قوانین و مقررات همواره باعث دقت و نظم بوده است.یکی از این مشاغل که البته شاید نسبت به سایر حرفه ها به دلایل مختلف از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است دفاتر اسناد رسمی میباشد.
چرا که در این شغل حساس و مهم بحث اموال و جابجایی و نقل وانتقال در میان است و چه بسا یک تخلف چه عمدی و یا غیرعمدی موجب ضرر و زیان مالی و حتی جانی به اشخاص خواهد شد.پس تا به اینجا به اهمیت بازرسی و نظارت دقیق بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت.

daftar1152

نحوه نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی

در‌ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب (1354/4/25 ) آمده است:
(نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی که از‌طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد.
سایر مراجع دولتی که به‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد).

انواع نظارت و بازرسی دفاتر:

نظارتها و بازرسی هایی که بر دفاتر اسناد رسمی به دلایل مختلف صورت میپذیرد را میتوان به چند دسته تقسیم کرد.

  1. بازرسی کلی دفاتر اسناد رسمی که معمولا هر چند ماه یا سال یکبار توسط دو نفر بازرس اداره ثبت و کانون انجام میپذیرد.
  2. بازرسی نسبت به شکایت هایی که در موارد مختلف به مراجع مربوطه  میشود.
  3. بازرسی اداره دارایی در خصوص واریز مبالغ مالیات مثل مالیات مشاغل، نقل و انتقال خودرو وغیره
  4. بررسی و کارشناسی و بازرسی از طرف ضابطین و کارشناسان دادگستری و غیره

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال حضور بازرسان

سخن آخر:

همانطور که در مطالب گذشته بیان شد بازرسی و نظارت در تمام صنوف از جمله دفاتر اسناد رسمی امری ضروری و حیاتی میباشد.
پس وظیفه سردفتران در قبال حضور بازرسان محترم چیست.مهمترین عملکرد سردفتر و کارکنان در قبال حضور بازرسان همانا ایجاد محیطی آرام و مناسب همراه با همکاری دقیق و صحیج میباشد و اینکه تماما در خدمت شخص بازرس بوده تا هم تاثیر مثبتی در عملکرد وی بگذارد و هم اینکه کار بازرسی زودتر تمام شده و دفترخانه به روال عادی برگردد.
در ادامه اسماعیل وفایی ویدیویی در این زمینه تهیه کرده و در خدمت دوستان قرار میدهد./با تشکر

فیلم های زیر را ببینید

                                       ویدیو مربوط بازرسی دفاتر اسناد رسمی

1
دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران

سوالات متداول 

رؤسا ادارات مكلفند دفترخانه های تابعه مقر اداره را حداقل هر شش ماه یك مرتبه شخصاٌ یا بوسیله بازرس یا كارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورتمجلس بازرسی به نكات زیر توجه فرمایند.

در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحاٌ معلوم نمایند سردفتردر رسیدگی های قبلی هم بدهی داشته یا خیر چنانچه سردفتر و دفتریار بدهكار باشند تذكر دهند فوراٌ در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاكی از پرداخت را به بازرس مربوطه ارائه و شماره قبض را در صورتمجلس منعكس فرمایند. هر گاه در عمل با مسائل دیگری مواجه شدند كه در فرم به آن اشاره نشده و انعكاس آن در صورتمجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند. .صورتمجلس بازرسی بایستی در سه نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هر یك از نسخ و ضمائم آن را سر دفتر و دفتر یار و بازرس اعزامی با ذكر نام و نام خانوادگی و تاریخ امضاء و دو نسخه از صورتمجلس تنظیمی را به اداره كل ثبت مناطق ارسال فرمایند.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+