پایانکار ساختمان چیست ؟ به همراه فیلم آموزشی

گواهی یا پایانکار ساختمان چیست ؟

یکی از مراحل ساخت یک مجتمع آپارتمانی و فرایند پروسه اداری آن اخذ پایان کار می باشد. در واقع زمانی که ساخت آپارتمانها به پایان رسید و به اصطلاح ساختمان تکمیل شد کارشناسان شهرداری منطقه وقوع ملک بنا به درخواست شخص متقاضی به محل مراجعه نموده و بدقت بررسی می نمایند تا فرایند ساخت ساختمان مربوطه از هر حیث با نقشه ساختمانی ارائه شده مطابقت داشته باشد.

بدین صورت که باید از لحاظ متراژ آپارتمان ها تا پارکینگ و انباری ها نحوه ساخت آسانسور و آتشنشانی و … همگی باید طبق موازین و استانداردها ی شهرداری که از قبل تعیین شده است باشد.

در صورتی که هر یک از موارد فوق یا مشابه رعایت نشود به عنوان خلاف در ساخت شناخته شده و توسط کارشناس شهرداری صورتجلسه شده و در کمیسون ماده 100 شهرداری جریمه سنگینی شامل حال مالک یا سازنده خواهد شد.

پس متوجه شدیم که گواهی پایان کار در حال حاضر تحت شرایط سخت و دقیق از طرف شهرداری محل وقوع ملک مبنی بر عدم خلاف ساختمان مربوطه صادر می شود.

کاربرد پایانکار ساختمان و اهمیت آن چیست؟

همانطور که بیان شد مرجع صادر کننده گواهی پایانگکار شهرداری محل وقوع ملک است که پس از طی پروسه اداری مشخصی به شخص متقاضی یا ذینفع داده می شود. اما باید ببینیم اهمیت این گواهی در چیست که برای بدست آوردن ان گاهی مالکین مجبور به پرداخت جریمه های زیادی در کمیسیون ماده 100 شهرداری خواهند شد. در ادامه به چند مورد از امور کاربردی پایان کار ساختمان و اهمیت آن میپردازیم:

 • مرجع و مبنای اصلی ادارات ثبت محل وقوع ملک در تنظیم صورتمجلس تفکیکی ساختمان های مسکونی ( مجتمع آپارتمانی ) در واقه همین پایانکار صادره از شهرداری می باشد که تمامی مشخصات آپارتمانها پارکینگ ها و انباریه ا و سایر مشاعات و مشترکات و … بر اساس همین گواهی تنظیم میکند که در نهایت منجر به تنظیم تقسیم نامه به استناد صورتمجلس تفکیکی در دفترخانه و صدور سند مالکیت تک برگی برای هر پلاک ثبتی توسط اداره ثبت می شود.
  پس همانطور که بیان شد مبنای تمام اتفاقات تا صدور سند مالکیت بر اساس همین گواهی پایان کار می باشد.
 • یکی از مدارک مورد نیاز دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد قطعی املاک همین پایانکار می باشد که دفاتر طبق قانون موظف به اخذ پایان کار معتبر می باشند.

انواع پایانکار ساختمانی

گواهی های پایان کار ساختمانی را بر اساس سال صدور آنها و اعتبار آنها می توان به 3 دسته تقسیم کرد:

 1. پایان کار موقت که البته در سالهای نسبتا دور توسط شهرداریها صادر می شد که بطور مثال اعتبار آن 6 ماهه یا 1 یا 2 ساله بود و در بالای گواهی مزبور درج می شد.شاید دلیل آن تخلفات ساختمانی متعدی بود که در گذشته صورت می گرفت !
 2. پایان کار نامحدود که البته شکل ظاهری این گواهی ها شبیه همان پایان کار موقت بود با این تفاوت که در بالای آنها عبارت نامحدود قید شده بود.
 3. در حال حاضر و چند سالی هست که پایان کار واحد و مستقل برای هر واحد آپارتمانی صادر می شود که معمولا مشتمل بر چند ورق می باشد ؛ بر خلاف دو مورد فوق که بر روی یک ورق A4 تنظیم و صادر می شد.(مطابق عکس های مقابل)
  در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی نمی توانند نسبت به گواهی پایان کار موقت سندی تنظیم کنند و یا در مورد پایان کار نامحدود حتما باید گواهی تاییدیه را از شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر دریافت نمایند.

  استثنائات در مورد اخذ گواهی پایان کار در تنظیم اسناد قطعی:

  در مورد املاک قدیمی که قبل از تاریخ 1349/2/9 احداث و قبل از تاریخ 1352/5/31 به ملکیت اشخاص در آمده اند ، بموجب تبصره های 5،6 و 7 ماده 100 قانون شهرداریها مصوب سال 1344 در هنگام انجام معامله و تنظیم اسناد قطعی نیازی به ارائه گواهی پایانکار نمی باشد.
  در این خصوص اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه1152 تهران ویدیو ذیل را تهیه نموده است.

اسماعیل وفایی

فیلم زیر را ببینید

                         گواهی پایانکار ساختمانی و نکات مهم آن

سوالات متداول 

در مورد املاک قدیمی که قبل از تاریخ 1349/2/9 احداث و قبل از تاریخ 1352/5/31 به ملکیت اشخاص در آمده اند ، بموجب تبصره های 5،6 و 7 ماده 100 قانون شهرداریها مصوب سال 1344 در هنگام انجام معامله و تنظیم اسناد قطعی نیازی به ارائه گواهی پایانکار نمی باشد.

یکی از مراحل ساخت یک مجتمع آپارتمانی و فرایند پروسه اداری آن اخذ پایان کار می باشد. در واقع زمانی که ساخت آپارتمانها به پایان رسید و به اصطلاح ساختمان تکمیل شد کارشناسان شهرداری منطقه وقوع ملک بنا به درخواست شخص متقاضی به محل مراجعه نموده و بدقت بررسی می نمایند تا فرایند ساخت ساختمان مربوطه از هر حیث با نقشه ساختمانی ارائه شده مطابقت داشته باشد.

در ساخت مجتمع های مسکونی  باید از لحاظ متراژ آپارتمان ها تا پارکینگ و انباری ها نحوه ساخت آسانسور و آتشنشانی و … همگی باید طبق موازین و استانداردها ی شهرداری که از قبل تعیین شده است باشد.در صورتی که هر یک از موارد فوق یا مشابه رعایت نشود به عنوان خلاف در ساخت شناخته شده و توسط کارشناس شهرداری صورتجلسه شده و در کمیسون ماده 100 شهرداری جریمه سنگینی شامل حال مالک یا سازنده خواهد شد.

1-پایان کار موقت که البته در سالهای نسبتا دور توسط شهرداریها صادر می شد که بطور مثال اعتبار آن 6 ماهه یا 1 یا 2 ساله بود و در بالای گواهی مزبور درج می شد.شاید دلیل آن تخلفات ساختمانی متعدی بود که در گذشته صورت می گرفت !2-پایان کار نامحدود که البته شکل ظاهری این گواهی ها شبیه همان پایان کار موقت بود با این تفاوت که در بالای آنها عبارت نامحدود قید شده بود.3-در حال حاضر و چند سالی هست که پایان کار واحد و مستقل برای هر واحد آپارتمانی صادر می شود که معمولا مشتمل بر چند ورق می باشد ؛ بر خلاف دو مورد فوق که بر روی یک ورق A4 تنظیم و صادر می شد.(مطابق عکس های مقابل)

مرجع و مبنای اصلی ادارات ثبت محل وقوع ملک در تنظیم صورتمجلس تفکیکی ساختمان های مسکونی ( مجتمع آپارتمانی ) در واقه همین پایانکار صادره از شهرداری می باشد که تمامی مشخصات آپارتمانها پارکینگ ها و انباریه ا و سایر مشاعات و مشترکات و … بر اساس همین گواهی تنظیم میکند که در نهایت منجر به تنظیم تقسیم نامه به استناد صورتمجلس تفکیکی در دفترخانه و صدور سند مالکیت تک برگی برای هر پلاک ثبتی توسط اداره ثبت می شود.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+