نکات مهم در تنظیم وکالت طلاق

وکالت طلاق در حال حاضر یکی از انواع وکالتنامه هاییست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که البته به دلایل مختلف در سالیان اخیر تعداد متقاضی این نوع وکالت زیاد شده است!
درواقع دفترخانه به درخواست زوج و زوجه وکالتی تنظیم میکند و به موجب آن زوج این اجازه را میدهد که هر وقت زوجه اراده کرد با استفاده از وکالتنامه مذکور به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید.
اما اینکه در تنظیم وکالت طلاق و نحوه صحیح تنظیم چه نکاتی باید رعایت شود به آن خواهیم پرداخت:

وکالن طلاق
وکالت طلاق

الف) زوج و زوجه:

 1. زوج باید بداند که با دادن وکالت طلاق به زوجه به این منزله نیست که زوج دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد. اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است.
 2. در صورت فوت یکی از طرفین چه وکیل و چه موکل این وکالت نامه باطل است.
 3. در صورت جنون زوج و یا زوجه (موکل و وکیل) این وکالت نامه باطل است.
 4. اگر بلاعزل نباشد موکل(مرد) می تواند هر وقت بخواهد وکیل(زوجه) را عزل کند.اما چنانچه شخصی به کسی وکالت بلاعزل در طلاق داد دیگر حق عزل او را ندارد. پس چنانچه وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده شده باشد دیگر ادعای عزل قابل قبول نیست.

ب)دفاتر اسناد رسمی:

همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز  در زمان تنظیم وکالت طلاق بهتر است نکاتی را رعایت نمایند تا در آینده احتمالا به مشکلی برخورد نکنند:

 1. بهتر است 2 معرف در زمان تنظیم سند وکالت نامه طلاق در دفترخانه حضور داشته باشند و ذیل آن را امضاء نمایند.
 2. وکالتنامه را بلاعزل تنظیم کنند زیرا در دادگاه اگر وکالت در طلاق قابل عزل باشد برای زن مشکل ایجاد می‌شود و معمولا قضات این وکالت را به سادگی قبول نمی‌کنند. برای این که مشخص نیست هنوز وکالت پابرجاست یا زن از وکالت در طلاق عزل شده است.
 3. مفاد این وکالت نامه به طرفین تفهیم شود و بهتر است تمام موضوعات مربوط به ازدواج و طلاق در زمان تنظیم وکالت در طلاق در دفترخانه در نظر گرفته شود.
 4. بهتر است از هر دو طرف امضا و اثر انگشت اخذ شودهر چند قانون اجباری در این موضوع ندارد
 5. .به دقت مدارک ازدواج و سند نکاحیه بررسی شود و بهتر است از دفترخانه رسمی ازدواج استعلام به عمل آید.
 6. مدارک شناسایی کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه زوج و زوجه بدقت بررسی شود بخصوص صفحه مربوط به ازدواج تا در احراز هویت و زوجیت طرفین یقین کامل حاصل شود.

  نکته پایانی:بسیاری از دفاتر اسناد رسمی معمولا از تنظیم وکالت طلاق امتناع میکنند .شاید برای اینکه به نوعی مجوز جدایی دو نفر را صادر میکنند و ابزار کار را در دسترس قرار میدهند.لکن اگر قرار بر تنظیم این نوع وکالتنامه ها است باید در تنظیم این اسناد دقت نمود/اسماعیل وفایی/سردفتر دفترخانه1152 تهران

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران

                           فیلم آموزشی نکاتی در مورد وکالت طلاق

سوالات متداول 

مدارک شناسایی کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه زوج و زوجه بدقت بررسی شود بخصوص صفحه مربوط به ازدواج تا در احراز هویت و زوجیت طرفین یقین کامل حاصل شود.

زیرا در دادگاه اگر وکالت در طلاق قابل عزل باشد برای زن مشکل ایجاد می‌شود و معمولا قضات این وکالت را به سادگی قبول نمی‌کنند. برای این که مشخص نیست هنوز وکالت پابرجاست یا زن از وکالت در طلاق عزل شده است.

در صورت فوت یکی از طرفین چه وکیل و چه موکل این وکالت نامه باطل است.در صورت جنون زوج و یا زوجه (موکل و وکیل) این وکالت نامه باطل است.اگر بلاعزل نباشد موکل(مرد) می تواند هر وقت بخواهد وکیل(زوجه) را عزل کند.اما چنانچه شخصی به کسی وکالت بلاعزل در طلاق داد دیگر حق عزل او را ندارد. پس چنانچه وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده شده باشد دیگر ادعای عزل قابل قبول نیست.

درواقع دفترخانه به درخواست زوج و زوجه وکالتی تنظیم میکند و به موجب آن زوج این اجازه را میدهد که هر وقت زوجه اراده کرد با استفاده از وکالتنامه مذکور به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید.

بسیاری از دفاتر اسناد رسمی معمولا از تنظیم وکالت طلاق امتناع میکنند .شاید برای اینکه به نوعی مجوز جدایی دو نفر را صادر میکنند و ابزار کار را در دسترس قرار میدهند.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+