نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی به همراه فیلم آموزشی

نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی به چه طریق است؟

افراز و تفکیک املاک مشاعی شامل چه مراحلی است؟
مقصود از املاک مجهول المالک چیست؟
افراز و تفکیک املاک مشاعی که به صورت مجهول المالک است به چه نحو است؟
افراز در کلمه به معنای جدا نمودن، تفکیک نمودن، انفکاک و تجزیه است.
گاهی عواملی منجر می گردد طرفین در ملک مشاع خواستار جدا سازی میزان سهم خود شوند.
این خواستار ممکن است از جانب هر یک از شرکاء در ملک صورت گیرد. پس از بیان این مطلب از سوی یکی از شرکاء وسپری نمودن مراحل افراز ملک مشاع از سوی او، امکان افراز ملک مشاع امکانپذیر می گردد. از این جهت در راستای افراز ملک مشاع باید مراحلی طی گردد که در ادامه مطلب نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی بدان اشاره خواهیم نمود.
این اتفاق زیاد پیش می آید که هر یک از شرکاء در ملک مشاع خواستار جدا سازی میزان سهم خود شوند. پس از جداسازی میزان سهم هر یک از شرکاء، آنها هر دخل و تصرفی می توانند در میزان سهم خود نمایند. هیچ یک از شرکاء دیگر حق مداخله نمودن در میزان سهم شریک دیگر ندارند.
گاه شرکاء می توانند با رضایت خود ملک مشاع را جدا کرده و میزان سهم هر یک را به صورت دوستانه مشخص نمایند. این بهترین و بی دردسر ترین نحوه نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی است اما در صورتی که شریک ها در ملک به صورت دوستانه نتوانند به نتیجه ای دست یابند می توانند به دادگاه محل وقوع مال یا خانه و یا مرجع ثبتی مراجعه نموده و مراحل افراز ملک مشاع را طی نمایند.

تنظیم اسناد ورثه ای
نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی

تفاوت افراز و تفکیک ملک مشاع در چه می باشد؟

نحوه تقسیم نمودن ملک مشاع در افراز و تفکیک با یک دیگر در برخی موارد متفاوت می باشد.
نکته اوّل: انفکاک یا تفکیک ملک مشاع در مرجع ثبت انجام می گردد. در انفکاک مال غیر منقول در مرجع ثبت تمام مشخصات ملک باید تعیین گردد، سپس مرجع ثبت نسبت به صدور سند اقدام می کند.
در افراز یا جداسازی ملک مشاع هم می توان از طریق دادگاه محل وقوع مال خواستار جداسازی گردید و هم از طریق مرجع ثبت.
نکته دوّم: در انفکاک یا تفکیک ملک مشاع با حضور یکی از مالکان ملک مشاع، مرجع ثبت می تواند اقدامات خود را انجام نموده و اقدام به تفکیک نماید.
در افراز یا جداسازی ملک مشاع نیاز است که تمام مالکان ملک حضور یابند تا مراحل دادگاه طی گردیده و جدا سازی ملک مشاع انجام گردد.

در صورتی که ملک مشاع قابل افراز نباشد چه خواهد شد؟

در صورتی که دادگاه مربوطه نسبت به غیر قابل افراز بودن ملک مشاع معتقد بوده و در نهایت رای به عدم امکان افراز ملک مشاع دهد ، شرکاء تنها راهی که می توانند بدان اکتفاء نموده و مورد عنایت قرار دهند فروش ملک مشاع به کمک دادگاه نمایند.
در این مرحله از نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی، دادگاه در صورت مطالبه و درخواست هر یک از شرکاء جهت فروش، قاضی دستور به فروش ملک مشا می دهد و آن را از اجرای احکام خواستار می گردد. اجرای احکام پس از سپری نمودن مراحل فروش مال مشاع، وجه حاصله از فروش ملک مشاع را با احتساب هزینه های مربوط به مراحل دادرسی را کسر نموده و سپس میزان سهم هر یک را به طور عادلانه پرداخت نماید.

مراحل افراز و تفکیک ملک مشاع

• اولین نکته ای که به جهت افراز ملک مشاع باید مورد توجه مالکان قرار گیرد وجود سند مالکیت است. بدون وجود سند مالکیت و وجود اختلاف با همسایگان ملک، امکان افراز ملک مشاع امکان پذیر نخواهد بود.از این جهت ملک مشاع نباید از جهت ثبت دارای مشکل باشد.
• قبلاً در ضمن مقاله نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی اشاره شد، هر یک از شرکاء باید جهت افراز ملک مشاع رضایت داشته و نسبت به آن به طور جداگانه عمل نمایند. مشخصات هر یک از آنها از طریق مرجع ثبت دریافت شده و سپس مرحله افراز در صورت وجود سند ملکیت و رضایت هر یک از شرکاء آغاز می گردد. البته باید توجه داشت که سند ملکیت، ملک مشاع توسط مرجع ثبت مورد بررسی واقع می گردد.
• پس از سپری نمودن مرحله برسی سند ملکیت توسط جانشین رئیس مرجع ثبت، و رضایت او شرایط به رئیس مرجع ثبت نیز اعلام می شود.
• رئیس مرجع ثبت پس از بررسی موارد مذکور و وجود شرایط به نقشه بردار حق می دهد جهت نقشه برداری از ملک مذکور وارد عمل گردد.
• پس از طی نمودن مراحل فوق در جهت نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی، نقشه بردار و جانشین رئیس مرجع ثبت در محل ملک مشاع حضور یافته و همچنین از شرکاء خواستار می شوند که در آن محل حضور یابند.
• پس از جداسازی اجزاء ملک مشاع و اعلام رضایت از ناحیه شرکاء، نقشه بردار از شرکاء و همچنین جانشین رئیس مرجع خواستار امضاء جهت اعلام رضایت می گردد.
• پس از آن، مدارک ثبت شده در اختیار مسئول واحد ثبتی قرار می گیرد، در صورتی که او نسبت به جداسازی ملک مشاع رضایت خود را بنا بر مدارک موجود اعلام نماید، جداسازی صورت می گیرد.

نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی
نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی

اعتراض به نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی

در صورتی که یکی از شرکاء نسبت به جداسازی صورت گرفته شکایت داشته می تواند شکوائیه و اعتراض به نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی خود را ظرف مدت 10 روز به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ نماید.
پس از ثبت اعتراض در دادگاه صالح و محل وقوع ملک مشاع، دادگاه اقدام به بررسی مدارک موجود جهت افراز می نماید.سپس در صورت بررسی توسط دادگاه مراتب به معترض کننده ابلاغ می گردد.

نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی

با عنایت بر مطالب مطرح شده در مقاله نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی، تفکیک و افراز ملک مشاع با یک دیگر متفاوت بوده است. آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که شرکاء می توانند در صورت وجود سند مالکیت و رضایت نسبت به افراز و جداسازی یا تفکیک و انفکاک اقدام نمایند.
نکته ای که باید در مقاله نحوه افراز و تفکیک املاک مشاع باید به آن اشاره داشت آن است که در صورت عدم وجود شرایط لازم تفکیک نیز شرکاء می توانند از دادگاه صالح خواستار فروش ملک مشاع گردند.

فیلم آموزشی نحوه افراز و تفکیک املاک مشاعی

متن فیلم

سوالات متداول 

در انفکاک یا تفکیک ملک مشاع با حضور یکی از مالکان ملک مشاع، مرجع ثبت می تواند اقدامات خود را انجام نموده و اقدام به تفکیک نماید. ولی در افراز یا جداسازی ملک مشاع نیاز است که تمام مالکان ملک حضور یابند تا مراحل دادگاه طی گردیده و جدا سازی ملک مشاع انجام گردد.

تا 10 روز پس از افراز ملک مشاع شما می توانید نسبت به اعتراض به نحوه افراز ملک مشاع اعتراض کنید.

ابتداعاً باید دادخواست افراز ملک مشاع را در دفاتر خدمات قضایی به کمک وکیل ملکی باتجربه تنظیم و ثبت کنید پس از آن  نوبت به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه می شود.

دادگاه محل وقوع مال یا ملک مورد بحث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی افراز و تفکیک ملک مشاع می باشد.

کارت ملی و شناسنامه و مدارک مربوط به احراز هویت شما.ارائه مدکری که مثبت و اثبات کننده مالکیت شما در ملک مشاعی باشدتنظیم درخواست و دادخواست افراز ملک مشاع توسط وکیل ملکیثبت در خواست شروع افراز ملک مشاعاز مراحل دیگر در ادامه تهیه مدارک می‌توان به ثبت درخواست شروع افراز ملک اشاره کرد که بعد از ثبت شدن و انجام بررسی‌های لازم توسط مسئولین مرتبط در پی اینکه ملک قابل افراز است یا خیر درخواست ثبت و یا رد می‌شود.کارشناسی ملک و انجام عمل افرازدر صورت ثبت شدن، نمایندگانی را برای کارشناسی ملک و انجام عمل افراز مامور می‌کنند که بعد از انجام مراحل اداری و قانونی ملک مورد نظر افراز می گردد. تمامی مالکان ملک بسته به حق و حقوق خود به سهم مورد تایید توسط کارشناس مربوطه خواهند رسید و در این صورت سهم خود را از حالت اشاعه خارج می‌کنند.

خوشحال می شویم پاسخگوی سئوالات شما باشیم

4 پاسخ
  • دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲
   دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ می گوید:

   نظر به اینکه نحوه افراز و تفکیک ملک مشاع مراحل مختلفی دارد نمی توان مدت زمان دقیقی را برای افراز ملک مشاع تعیین کرد و بستگی به طرفین و مدارک شما و همچنین دادگاه و شعبه ای که قرار است پرونده شما در آن برسی شود دارد.

   پاسخ
  • دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲
   دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ می گوید:

   سلام. در این صورت شما باید درخواست فروش را طی یک دادخواستی که توسط وکیل ملکی تنظیم شده باشه به دادگاه تقدیم نمایید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+