مدارک مورد نیاز جهت تعویض اسناد مالکیت (تک برگی و یا دفترچه ای)

  • اصل سند مالکیت
  • اصل بنچاق
  • اصل شناسنامه و کارت ملی
  • آدرس و کدپستی ملک
  • اصل خلاصه معامله
  • آدرس و کدپستی مالک (سند مالکیت از طریق پست به این آدرس تحویل خواهد شد)
  • اصل یا کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت (برای اسناد ورثه ای)
  • اصل یا کپی برابر با اصل گواهی واریز مالیات برارث (برای اسناد ورثه ای)

نکته 1: اسناد مالکیت دفترچه ای که آخرین نقل و انتقال آنها از تاریخ 25/07/1390 به بعد می باشد الزاماً باید تعویض شده و بدون تعویض برای نقل و انتقال بعدی فاقد اعتبار می باشند.

نکته 2: سایر اسناد مالکیت دفترچه ای که نیازی به تعویض ندارند را هم می توان به تک   برگی(کاداستری) تعویض نمود.

نکته 3: اسناد تک برگی  بعد از انتقال باید تعویض گردند.

نکته 4: درخواست صدور سند المثنی، انتقال اجرایی، قانون تعیین تکلیف(ماده 147) ، تجمیع، ماده 71 ، صدور سند در اجرای رای هیات نظارت، ماده 104 مکرر در اداره ثبت انجام می پذیرد.

نکته 5: مدارک فوق الذکر را مالک شخصاً باید به همراه داشته باشد و  در دفترخانه حضور یابد.

برای دریافت فرم تقاضای صدور سند مالکیت اینجا را کلیک کنید.

برای رهگیری مرسولات ارسال شده جهت صدور سند اینجا را کلیک کنید.

سند مالکیت

سوالات متداول 

در وهله اول شما بايد به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نماييد تا پس از تكميل فرم تقاضا و پاكت پستي و پرداخت هزينه ها و ارايه مدارك ، دفترخانه نسبت به ارسال تقاضاي شما به اداره ثبت املاك اقدام نمايد.دفتر اسناد رسمي پس از بررسي مدارك و تكميل آن ، نسبت به ثبت تقاضا در سامانه پست اقدام و مدارك تحويل پست خواهد نمود.اداره ثبت با بررسي سوابق و در صورت عدم وجود مشكلي پس از طي تشريفات سند مالكيت صادر مي نمايد و در پاكتي كه شما تكميل نموده بوديد تحويل پست مي نمايد .پس از طي اين مراحل كار تكميل و سند شما آماده است . سند شما از طريق مأمور پست به در خانه و به نشاني اعلام شده از سوي شما كه به روي پاكت نوشته بوديد ارسال ميشود . سند تنها به مالك آن تحويل داده ميشود مگر اينكه در زمان پر كردن فرم مربوطه در دفترخانه ، اجازه تحويل سند به شخص ديگري را داده و ايشان را در فرم خود معرفي كرده باشيد . اگر مأمور اداره پست موفق به تحويل سند در نشاني شما نشود ، سند به اداره ثبت مرجوع خواهد شد و مالك بايد براي دريافت آن به اداره ثبت املاك مراجعه كند . البته تمام مراحل از لحظه تحويل مدارك شما به ادره پست و پس از آن وصول به اداره ثبت املاك تا زمان ارسال براي شما از طريق پيامك به شماره همراهي كه شما در فرم تقاضاي سند نوشته ايد اطلاع رساني مي شود

براي پيگيري سند مالكيت تك برگي به راحتي و از طريق اينترنت پيگيري كنيد. براي اين كار كافي است شماره رهگيري كه هنگام قبول مدارك به شما داده شده است در سامانه (رهگیری مدارک ارسال شده جهت صدور سند) وارد نماييد تا از وضعيت سند مالكيت تك برگي آگاه شويد.

صدور الكترونيكي اسناد تك برگي – كاهش تعداد برگ ها در مقايسه با اسناد دفترچه اي- خوانا بودن نوشته هاي سند- دارا بودن هولوگرام امنيتي – غير قابل جعل بودن اين اسناد- قابليت صدور براي تمامي مالكين حتي براي نيم دانگ- حاوي مشخصات دقيق ملك- رفع شبهات مربوط به متراژ و زمين ملك- رفع مشكل فرسودگي اسناد- كاهش تردد ها جهت انجام برخي امور ثبتي- نگهداري آسان تر

سند جديد تنها به مالك تحويل داده خواهد شد. مگر اينكه در زمان تكميل فرم شخص ديگري را بدين منظور معرفي كرده باشيد.

در صورت عدم دسترسي به خلاصه معامله مي توان به دفتر تنظيم كننده سند قطعي مراجعه و كپي مصدق سند را جايگزين نمود

ضرورت تبديل سند منگوله دار به تك برگي در صورتي است كه اگر آخرين معامله شما بعد از تاريخ 1390/07/25 باشد براي هرگونه نقل و انتقال لازم است سند تعويض شود اما اگر قبل از اين تاريخ باشد احتياجي به تعويض سند نيست. اما براي امنيت و حفظ دارايي بهتر است در صورت داشتن سند منگوله‌دار آن را با سند تك برگي تعويض كنيد.

اگر ملك داراي چند مالك باشد، هر يك از مالكين مي‌توانند اقدام به دريافت سند تك برگي به ميزان مالكيتشان بكنند، حتي اگر سهم آنها 0/25 از يك دانگ خانه باشد. اين موضوع در سندهاي منگوله‌دار دفترچه‌اي به‌سختي انجام مي‌شد و بايد با درخواست رسمي مالكين ملك مشاعي صورت مي‌گرفت.

در دو حالت براي صدور سند مالكيت تك برگي اقدام مي‌كنند:1- براي تعويض سند منگوله‌دار دفترچه‌اي قديمي با سند تك برگي 2- ملكي را خريده‌ايد و بايد سند آن به ملك به نام خريدار شود

استعلام تصديق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمي از طريق سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه كنيد. مراجعه آنلاين جهت بهبود و تسريع در خدمات است و اتلاف وقت در مراجعه حضوري را كاهش مي‌دهد. بنابراين بهتر است استعلام‌ها را تا حد ممكن به صورت آنلاين انجام دهيد.جهت جلوگيري از جعل و كلاهبرداري مي‌توانيد با مراجعه به سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اصالت سند تك برگي ملك اطمينان حاصل كنيد.

خير اين كار صرفاً در دفاتر اسناد رسمي انجام ميشود و در صورت لزوم دفاتر شما را جهت انجام امور راهنمایی می کنند.

بله ، هر نوع انتقالي كه بعد از مهرماه سال نود باشد منجر به تعويض سند مي گردد.

خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده ،چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند، و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد،سردفتر مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را  پس از امضاي خود و دفتريار ، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن بدهد.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+