لینک ها

لینک های مفید برای دفترخانه ها

 • اطلاعات و لیست دفاتر اسناد رسمی (مشاهده)
 • شهرداری تهران (مشاهده)
 • سازمان امور مالیاتی کشور (مشاهده)
 • محاسبه ارث (مشاهده)
 • سامانه ثبت اسناد و املاک کشور (مشاهده)
 • سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (مشاهده)
 • سامانه آگهی های قانونی- روزنامه رسمی کشور (مشاهده)
 • دریافت کدپستی با استفاده از نشانی (مشاهده)
 • موتور جستجوی نشانی و کدپستی ایران (مشاهده)
 • جستجوی بلوک و ردیف و اداره مالیاتی مرتبط (مشاهده)
 • سامانه یکارچه نشانی های ایران (مشاهده)
 • استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی (مشاهده)
 • نشانی ادرات ثبت اسناد و املاک تهران (مشاهده)
 • تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی (مشاهده)
 • تصدیق اصالت سند مالکیت (مشاهده)
 • پیگیری آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک (مشاهده)
 • پیگیری پرونده اجرا (مشاهده)
 • ثبت اظهارنامه اختراع (مشاهده)
 • تاسیس شخصیت حقوقی (مشاهده)

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+