ضم وکیل:

وکالت چیست؟
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است، نه در امور مادی. طرفین عقد وکالت، مؤکل (شخصی که وکالت میدهد) و وکیل (شخصی که وکالت میپذیرد) نام دارند.

 تعدد وکلاء چیست؟

ممکن است شخصی در خصوص موضوعی هم زمان به چند شخص وکالت دهد، به عبارتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و وکیل دیگری را ضم وکیل اوّل نماید.

ضم وکیل
وکیل کاهش سن

اگر دو وکیل تصمیمات متفاوت اتخاذ کنند چه خواهد شد؟

  •  اگر تصمیمات قابل جمع نباشند تصمیمی که زودتر اتخاذ شده، مورد عمل قرار می گیرد.
  • اگر تقدم و تأخر دو تصمیم معلوم نباشد، هر دو ساقط می شوند.
  •  اگر تقدم و تأخر تصمیمات مجهول باشد ولی تاریخ یکی از آنها مشخص و تاریخ دیگری مجهول باشد: همان تصمیمی که تاریخ آن معلوم است اجرا شده و تصمیم دیگر بر مبنای اصل تأخر حادث ساقط می شود.

ضم وکیل در وکالت غیر قابل عزل چگونه است؟

همانطورکه بیان شد قراردادن وکیل دیگر بدین معناست که مؤکل، وکیل دومی را ضمیمه وکیل اول می نماید ، در وکالت غیر قابل عزل مؤکل ، وکیل دیگری را ضم وکیل اول می نماید.

شرایط اتخاذ تصمیم در وکالت غیر قابل عزل

در وکالت غیر قابل عزل، اتخاذ تصمیم می تواند با توافق هر دو وکیل صورت گیرد.
و یا مؤکل می تواند وکیل دوم را به عنوان نظارت کننده اتخاذ نماید.

ضم وکیل در طلاق

چنانچه که همه بدان آگاه هستند عقد وکالت:

  • عقدی عهدی و اذنی است.
  • عقدی رضایی است.
  • و نهایتاً عقدی جایز است.

بدین معناست که، وکیل و مؤکل هر گاه بخواهند می توانند عقد وکالت را بر هم زنند، یا وکیل میتواند از انجام وظایف خود کناره گیری نماید.
عقد وکالت در تمام امور بدین شکل است، مگر آنکه طرفین در ضمن عقد وکالت غیر قابل عزل بودن آن را قید نمایند.

ضم وکیل در نکاح دائم

برای مثال، در عقد نکاح نیز وکالت به زن در راستای طلاق نوعی وکالت قابل عزل است مگر آن که ضمن عقد نکاح چنین درج گردد که وکالت طلاق از سوی مرد به تنهایی قابل عزل نمی باشد. در چنین شرایطی زوج می تواند به جهت رهایی از چنین مشکلاتی وکیل دیگری را اتخاذ کند.

شرایط اضافه کردن وکیل در طلاق

زوج می تواند در راستای قراردادن وکیل به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده سپس شخصی که از دیدگاه مرد مورد اعتماد است را به عنوان وکیل خود اتخاذ نماید.
پس از آن دفاتر اسناد رسمی در قالب اظهار نامه اتخاذ وکیل توسط زوج به زوجه ابلاغ خواهد گردید. در چنین حالاتی اتخاذ تصمیم توسط زوجه باید به همراه وکیل اتخاذی صورت پذیرد.

ضم وکیل

سوالات متداول ضم وکیل

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.وکالت نوعی نمایندگی و نیابت در امور حقوقی و اعتباری است

ممکن است شخصی در خصوص موضوعی هم زمان به چند شخص وکالت دهد، به عبارتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و وکیل دیگری را ضم وکیل اوّل نماید.

ضم وکیل بدین معناست که مؤکل، وکیل دومی را ضمیمه وکیل اول می نماید ، در وکالت غیر قابل عزل مؤکل ، وکیل دیگری را ضم وکیل اول می نماید.

در وکالت غیر قابل عزل، اتخاذ تصمیم می تواند با توافق هر دو وکیل صورت گیردو یا مؤکل می تواند وکیل دوم را به عنوان نظارت کننده اتخاذ نماید.

زوج می تواند در راستای ضم وکیل به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده سپس شخصی که از دیدگاه مرد مورد اعتماد است را به عنوان وکیل خود اتخاذ نماید.پس از آن دفاتر اسناد رسمی در قالب اظهار نامه اتخاذ ضم وکیل توسط زوج به زوجه ابلاغ خواهد گردید. در چنین حالاتی اتخاذ تصمیم توسط زوجه باید به همراه وکیل اتخاذی صورت پذیرد.

خوشحال می شویم پاسخگوی سئوالات شما باشیم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+