ضم امین : اداره ی امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری ولایت قهری نام دارد. پدر و جد پدری نسبت به فرزندی ولایت دارند که حجر او متصل به ولادت او باشد.

به عبارت دیگر ایشان نسبت به فرزندان ذیل دارای ولایت قهری اند:

 1. طفل صغیر
 2. طفل غیر رشید (سفیه) که سَفَه او متصل به دوران صِغرَش باشد.
 3. طفل مجنون که جنون او متصل به دوران صِغرَش باشد.

ولایت قهری

اداره ی امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری ولایت قهری نام دارد. پدر و جد پدری نسبت به فرزندی ولایت دارند که حجر او متصل به ولادت او باشد.

به عبارت دیگر ایشان نسبت به فرزندان ذیل دارای ولایت قهری اند:

 1. طفل صغیر
 2.  طفل غیر رشید (سفیه) که سَفَه او متصل به دوران صِغرَش باشد.
 3. طفل مجنون که جنون او متصل به دوران صِغرَش باشد.
ضم امین

امین کیست؟

به هنگامی که ولی قهری (همانطور که در قسمت فوق بدان اشاره گردید) پدر و جد پدری، به هر علتی اعم از کبر سن، بیماری، و غیره شایستگی اداره اموال محجور را نداشته باشد، یا در اموال او تعدی و تفریط نماید، پس از اثبات این امر از سوی دادگاه شخصی مطمئن از سوی دادگاه به جهت اداره اموال محجور تحت عنوان امین اتخاذ میگردد.

امین با همکاری ولی قهری به اداره اموال محجور اقدام مینماید.

ضم امین چیست؟

به اتخاذ امین از سوی دادگاه به جهت اداره اموال محجور ضم امین اطلاق میگردد.

به هنگام انجام معامله از سوی محجور که دارای ولی قهری و امین میباشد:

به هنگامی که محجور می خواهد اقدام به انجام معامله نماید ولی قهری و امین هر دو به عنوان یک نماینده برای محجور می باشند و هیچ یک به تنهایی نمی توانند اقدام به تصمیم گیری کنند.

بنابراین به هنگام انجام معامله توسط محجور حضور امین و ولی قهری الزامی بوده که با یک دیگر به یک تصمیم مشترک به عنوان نماینده قانونی دست یابند.

موارد برکناری ولی قهری یا انضمام امین به وی:

 1. عزل ولی قهری و نصب قیم: هر گاه ولی قهری یک طفل رعایت غبطه ی صغیر را نکند، دادگاه ولی مذکور را عزل و قیم تعیین می کند.
 2. ضَمِّ امین به ولی قهری: اگر ولی قهری به واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن ها قادر به اداره ی اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هن برای این امر تعیین نکند بردی به عنوان امین به ولی قهری مُنضَم می شود.
 3.  اِنعِزال ولی قهری و نصب قیم: هر گاه ولی قهری محجور شود برای طفل قیم تعیین می شود. در این صورت ولی قهری خود به خود برکنار شده یعنی مُنعَزِل می شود.
 4.  نصب امین موقت: هر گاه ولیِّ قهریِ منحصر به واسطه ی غیبت یا حبس با به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیَّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین موقت به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره ی اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

به چه هنگام دادگاه تعیین نمودن امین را امری ضروری می داند

به هنگامی که متولی در وقف مال خیانت کند، دادگاه تعیین نمودن امین را امری ضروری می داند، و این امر به آن دلیل می باشد که متولی دیگر در راستای خیانت قدم نگذارد.

تعیین امین برای جنین توسط کدام دادگاه صورت می پذیرد؟

تعیین امین برای جنین در دادگاهی صورت می پذیرد که مادر جنین در نزدیکی آن دادگاه اقامت دارد.

ضم امین
ضم امین

امین شخص غایب مفقود الاثر

چنانچه که فردی از حضورش مدتی بسی طولانی سپری گردیده است و برای اموال خودتصمیمی اتخاذ نکرده باشد، در عین حال فردی نباشد که از حیث قانونی بتواند اموال وی را اداره نماید دادگاه امین تعیین می نماید.

وظایف امین

به هنگام ضم امین وی دارای مسئولیت هایی می باشد از جمله می توان به:

 1. هنگامی که امین به جهت عدم اتلاف مال (اعم از منقول و غیر منقول) اقدام به فروش آن نموده، و نتواند یک مالی را که به صرفه باشد خریداری نماید باید وجه نقد را در بانک برای غایب مفقود الاثر نگهداری نماید.
 2. فروش اموال منقول غایب توسط امین و خریداری مالی دیگر که به مصلحت وی است.
 3.  امین موظف است نفقه زوجه شخص غایب مفقود الاثر را پرداخت نماید (دائم و منقطعه) در صورتی که میزان نفقه مشخص نباشد دادگاه می تواند در تعیین میزان نفقه کمک نماید.

حق الزحمه امین چقدر است ؟

تعیین میزان حق الزحمه امین بر عهده ی دادگاه می باشد، پس از معین شدن حق الزحمه امین به جهت حفظ مال، از اموال محجور یا غایب مفقود الاثر مسترد خواهد شد.

مدارک لازم برای ضم امین

 1. فتوکپی گواهی شده مدارک شناسایی شخص تقاضا کننده (مقصود شناسنامه است)
 2. فتوکپی گواهی شده اسناد و مدارکولی قهری طفل بنا بر عدم توانایی وی در اداره اموال مولی علیه.
 3. به همراه داشتن مدارک شناسایی و هزینه جهت پرداخت هزینه روند دادرسی.
ضم امین

سوالات متداول 

به هنگامی که متولی در وقف مال خیانت کند، دادگاه تعیین نمودن امین را امری ضروری می داند، و این امر به آن دلیل می باشد که متولی دیگر در راستای خیانت قدم نگذارد.

تعیین میزان حق الزحمه امین بر عهده ی دادگاه می باشد، پس از معین شدن حق الزحمه امین به جهت حفظ مال، از اموال محجور یا غایب مفقود الاثر مسترد خواهد شد.

به هنگامی که جنین دارای سهم الارث باشد و ولی قهری همچون (پدر و جد پدری یا وصی ) نداشته باشد، حاکم در راستای اداره اموال او امین اتخاذ می نماید.

اگر محجور می خواهد معامله نماید ولی قهری و امین هر دو به عنوان یک نماینده برای محجور می باشند و هیچ یک به تنهایی نمی توانند اقدام به تصمیم گیری کنند.

 1. فتوکپی گواهی شده مدارک شناسایی شخص تقاضا کننده (مقصود شناسنامه است)
 2. فتوکپی گواهی شده اسناد و مدارکولی قهری طفل بنا بر عدم توانایی وی در اداره اموال مولی علیه.
 3. به همراه داشتن مدارک شناسایی و هزینه جهت پرداخت هزینه روند دادرسی

خوشحال می شویم پاسخگوی سئوالات شما باشیم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+