صلح عمری چیست ؟

توسط سردفتر اسناد رسمی 1152 تهران(اسماعیل وفایی):

((صلح عمری ))عقدی است که به موجب آن، شخصی حق استفاده از ملکش را برای مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخصی دیگر منتقل می‌کند.
بنابراین در طول مدت عمر فرد تعیین‌شده، حق استفاده از ملک برای منتفع خواهد بود.
در صلح عمری سند جدیدی تنظیم نمی شود در این حالت از طرف شخص طرف مصالح امکان فروش یا انتقال مال تا زمانی که شخص انتقال دهنده زنده باشد وجود ندارد.

انحصار وراثت و پروسه پرداخت مالیات

انحصار وراثت و پروسه پرداخت مالیات بر ارث از نگرانی‌های اصلی مردم است.
برای کاسته شدن از این‎ ‎گونه مشکلات نیز صاحبان اموال می‌توانند قبل از فوت خود با تنظیم اسناد‎ ‎مناسب در زمینه اموال شان تعیین تکلیف کنند.
از جمله مواردی که در این‏‎ ‎خصوص می‌توان به آن‌ها اشاره کرد سند صلح عمری است.‏

صلح عمری چیست ؟

یکی از اسناد بسیار مفید و کارآمد  صلح عمری است که در دفاتر اسناد رسمی رواج دارد.
به وسیله این سند می‌توان از مشکلات گفته شده جلوگیری‏‎ ‎کرد، بنابراین مالک اموال غیر منقول که اغلب شامل :

  • آپارتمان،
  • خانه،
  • زمین‎ ‎
  • و باغ است،

می‌تواند با مراجعه به دفترخانه اختیار فروش، اجاره‎ ‎دادن و یا حتی فسخ سند مذکور را تا زمان حیات برای خود نگه داشته‎ ‎و اصل مال را به فرزند و یا اشخاص دیگر مدنظر خود انتقال دهد.
در نتیجه‎ ‎تا زمانی که شخص زنده است هرگونه دخالت و بهره برداری از منافع نسبت به مال خود را دارد(مثل اجاره یا رهن دادن و یا اینکه خود در آن سکونت کند)، اما بعد از مرگش، مالک آن مال فرزند یا شخص مورد نظر خواهد شد و‎ ‎‎این شرایط، تابع مقررات ارث نمی‌شود.‏

daftarkhane.com
صلح عمری

شرط فسخ صلح عمری:

اگر شما مي‌خواهيد تمام يا بخشي از دارايي هاي خود را به ديگري واگذار كنيد و اطمينان نداريد كه وراث شما پس از فوت شما طبق وصيت‌نامه عمل كنند و از طرفي ديگر خودتان نياز داريد كه درآن ملك سكونت كنيد ‌می‌توانيد آن ملك را با شرط صلح عمري به ديگري واگذار كنيد.

در این صورت و با وجود این شرط صاحب‎ ‎مال تا قبل از فوت خود اختیار مال و‎ ‎اموالش را دارد و هر زمان که اراده کردمیتواند به دفترخانه مراجعه کرده و سند را بصورت یکطرفه فسخ کند و چنانچه فوت کند، اموالش مشمول قانون مالیات برارث نیز نمی‌شود.‏

سخن آخر:

  در حال حاضر شاهد این هستیم که بعضا دیده شده که مادران پس از فوت همسرانشان مورد بی مهری فرزندان قرار گرفته و پس از فوت پدر ،تنها مسکنی که در اختیار مادر بوده را فروخته(به عنوان ورثه متوفی) و مادر را روانه خانه سالمندان کرده و بعضا شرایط بسیار بدتری برای وی بوجود آورده اند.لذا در این روزها رایج شده که شوهران به دفترخانه مراجعه میکنند و درخواست تنظیم سندی میکنند که

1_ تا زمان حیاتشان کسی نتواند ملکشان را بفروشد  و حق استفاده از آن را داشته باشند

2_ پس از فوتشان آن ملک به همسرشان برسد تا خیالشان راحت شود که پس از فوتشان همسرشان سرپناهی برای زندگی دارد و مطمئنا پیشنهاد اینجانب و سایر همکارانم تنظیم {سند صلح عمری} است.

مطالب بیان شده در خصوص ماهیت عقد صلح عمری و مزایای آن بود و در ادامه برای آگاهی و آموزش هموطنان عزیز ویدیویی توسط /سردفتر دفترخانه1152 تهران/اسماعیل وفایی/ تهیه شده و تقدیم میگردد.

daftarkhane.com

فیلم های زیر را ببینید

صلح عمری چیست ؟ توسط سردفتر اسماعیل وفائی

سوالات متداول 

مال صلح شده به مصالح بازنخواهد گشت به دليل اينكه صلح قطعي بوده و بعد از فوت مصالح به وراث متصالح منتقل خواهد شد.

بدان معني است كه مي توانيد در هر زماني كه خواستيد صلح را به صورت يكطرفه و بدون حصور فرد دوم فسخ كنيد.

در صلح عمري شرايطي براي فسخ وجود دارد و به صرف قوانين ارث قابل تحقق نيست.

با صلح عمري طرف مالك اعيان مي شود ولي تا زمان زنده بودن مالك منافع نمي شود در منافع تصرفي نمود.

الزاما مصالح و متصالح ميبايست هم زمان در دفترخانه حضور يابند. مگر در مواردی که از متصالح وکالت نامه داشته باشد.

هزينه صلح عمري قيمت هاي متفاوتي را در برمي گيرد. هزينه صلح عمري بسته به اموال و املاكي منتقل مي شود متفاوت است.

دوباره جزو مايملك متوفي محسوب و به وراثش به ارث مي رسد.

قرارداد از بين نمي رود و عقد لازم است و همچنان جزو مايملك شما باقي است و به فرزندانتان مي رسد.

بله با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي و در قالب حق عمري مي تواند اين كار را انجام دهد و فرزندان تني و ناتني قانوناً نمي توانند مانع اين كار شوند.

قرارداد صلح لازم است و قابل فسخ نيست، مگر در صورت وجود شريط مقرره براي فسخ قرارداد.

بله. با صلح عمري ايشان مالك ملك مي شوند. مشكلي وجود ندارد.

بله فقط به ميزان سهم خود از ملك مي توانيد آن را صلح كنيد.

اگر اموال موجود در ملك نيز صلح شده و در قرارداد ذكر گرديده باشد بله متعلق صلح است. در غير اينصورت خير

اگر صلح در زماني منعقد گرديده كه پدرتان از سلامت كامل برخوردار بوده اند، خير نمي توانيد اين قرارداد را كنسل نمايي.در غير اينصورت يعني در زمان محجوريت با احراز ساير اركان امكان دارد.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+