ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن چیست؟ ایادی متعاقبه به معنای تصاحب دو یا بیش از دو نفر به صورت مردف و متوالی در مال شخصی دیگر است.
در ایادی متعاقبه تصاحب دو تا چند نفر در مال شخصی دیگر بدون کسب اذنِ مالک است.
ایادی متعاقبه ولو غاصبانه باشد یا غیر غاصبانهغصب تفوق بر حق دیگری به صورت تظلم آشکار است.
شخصی که مال شخصی دیگر را با ظلم و ستم و به زور تصاحب(غصب) نماید غاصب بوده و شخصی که مالش توسط شخصی دیگر غصب شده است مغصوب منه و مالی که در این میان غصب شده را مغصوبه می نامند.
شخصی که مال دیگری را غصب نماید، سپس شخصی دیگر آن مال را از شخص اول غصب کند و در این میان شخص ثالثی مال را از شخص دوم غصب نماید و به همین ترتیب ادامه یابد و یا غاصب اول مال غصب شده را به غاصب دوم انتقال دهد سپس غاصب دوم مال غصب شده را به غاصب ثالث انتقال دهد و به همین ترتیب ادامه یابد، نهایتاً میتوان چنین گفت که تمامی اشخاص در موارد فوق مرتکب ایادی متعاقبه شده اند.
نکته ای که باید بدان در ضمن مقاله ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن، اشاره نمود این است که در فرآیند ایادی متعاقب و (غصب از سوی غاصب) دو نفر و یا بیش از دو نفر حضور دارند.

ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن

مسئولیت غاصبین در ارتباط با اصل مال :

در صورتی که عین مال وجود داشته باشد غاصب که مال در اختیار اوست ملزم به بازگرداندن مال به صاحب مال است (در درجه نخست). غاصب نمیتواند از رد مال به مالک مال امتناع ورزد.

در صورت اتلاف مال از سوی غاصبین:

در صورتی که اصل مال تلف شود، مالک میتواند عین مال خود و یا قیمت مال خود را به صورت مساوی از تمامی غاصبین و یا تمامی آن را از یک غاصب مسترد نماید، ولیکن اصل بر ضمان از سوی غاصبی است که مال در نزد وی اتلاف گردیده است.

منافع حاصل از مال در طول غصب:

یکی از مسائلی جزوه سئوالات متداول است که ما باید در ضمن مقاله ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن بدان اشاره کنیم آن است که هر یک از غاصبین بنا بر مدت زمان غصب نسبت به مال مغصوبه و منافع حاصل از آن و همچنین بعد از آن مسئول میباشند. حال چنانچه از منافع حاصل از مال مغصوبه استفاده کرده باشند یا خیر. مالک مال مغصوبه این اختیار را دارد که یکی از غاصبین را از منافع حاصل از مال برکنار کند، ولیکن در چنین شرایطی مالک به جهت استرداد منافع مال حق ارجاع به سایر غاصبین را نخواهد داشت.

خریداری مال مغصوبه توسط مشتری که نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است :

چنانچه که خریدار نسبت به مغصوبه بودن مال مطلع نباشد، میتواند به فروشنده رجوع کرده و خواستار وجه و خسارت وارده به خود گردد.

خریداری مال مغصوبه توسط مشتری که نسبت به مغصوبه بودن آن آگاه است:

در چنین شرایطی مالک مال می تواند در صورت آگاهی خریدار نسبت به مال مغصوبه به وی مراجعه نموده و خواستار عین مال خود گردد.

ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن

طرح دعوا در ارتباط با ایادی متعاقبه

در طرح دعوا نسبت به ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب اختلاف نظر وجود دارد نظر اکثریت فقها بر این است که :
در ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب نیازی بر این نیست که به شخصی که مال مغصوبه در نزد او است مراجعه نماییم بلکه چنانچه به غاصب اول یا فروشنده مال مغصوبه مراجعه نماییم کفایت می نماید. و نظر برخی دیگر از فقها بر این است که
در ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب لازم است علیه تمامی ایادی طرح دعوا نمود، چنانچه که مطابق درک نیست علیه فردی طرح دعوا نمود که مال مغصوبه در نزد دیگری است. بنابراین تمامی ایادی در غصب مال مسئول می باشند.
و در نهایت میتوان چنین بیان نمود که :
مالک مال مغصوبه می تواند، نسبت به تسلیم مال به خود دادخواستی را علیه فروشنده مال نیز طرح نموده و خواستار تحویل مال خود گردد.
و با توجه به قانون، مالک می تواند رد مال خود را از غصب کننده اولی یا هر یک از غاصب های بعدی خواستار گردد. لذا این امر مسئولیتی می باشد که هیچ یک از غاصبان نمیتوانند نسبت بدان سر باز زنند.

فیلم آموزشی ایادی متعاقبه و آثار حقوقی آن

متن فیلم

سوالات متداول 

ایادی متعاقبه به معنای تصاحب دو یا بیش از دو نفر به صورت مردف و متوالی در مال شخصی دیگر است.

در صورتی که عین مال وجود داشته باشد غاصب که مال در اختیار اوست ملزم به بازگرداندن مال به صاحب مال است (در درجه نخست). غاصب نمی تواند از رد مال به مالک مال امتناع ورزد.

در صورتی که اصل مال تلف شود، مالک میتواند عین مال خود و یا قیمت مال خود را به صورت مساوی از تمامی غاصبین و یا تمامی آن را از یک غاصب مسترد نماید، ولیکن اصل بر ضمان از سوی غاصبی است که مال در نزد وی اتلاف گردیده است.

هر یک از غاصبین بنا بر مدت زمان غصب نسبت به مال مغصوبه و منافع حاصل از آن و همچنین بعد از آن مسئول می باشند. حال چنانچه از منافع حاصل از مال مغصوبه استفاده کرده باشند یا خیر. مالک مال مغصوبه این اختیار را دارد که یکی از غاصبین را از منافع حاصل از مال برکنار کند، ولیکن در چنین شرایطی مالک به جهت استرداد منافع مال حق ارجاع به سایر غاصبین را نخواهد داشت.

چنانچه که خریدار نسبت به مغصوبه بودن مال مطلع نباشد، می تواند به فروشنده رجوع کرده و خواستار وجه و خسارت وارده به خود گردد.

در چنین شرایطی مالک مال می تواند در صورت آگاهی خریدار نسبت به مال مغصوبه به وی مراجعه نموده و خواستار عین مال خود گردد.

در طرح دعوا نسبت به ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب اختلاف نظر وجود دارد نظر اکثریت فقها بر این است که :
در ایادی متعاقبه و غصب توسط غاصب نیازی بر این نیست که به شخصی که مال مغصوبه در نزد او است مراجعه نماییم بلکه چنانچه به غاصب اول یا فروشنده مال مغصوبه مراجعه نماییم کفایت می نماید.

خوشحال می شویم پاسخگوی سئوالات شما باشیم

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+