الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فیلم آموزشی

الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فیلم آموزشی :

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟ پاسخ به همه این مسائل در این مقاله.
در معاملات و قراردادها و یا مبایعه نامه ها پس از فروش ملک توسط فروشنده یکی از وظایف وی حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال مال غیر منقول یا منقول است.
ولیکن یکی از مشکلات اساسی در خرید ملک که منجر به اختلاف میان خریداران و فروشندگان ملک می گردد عدم حضور مالک به هر دلیلی در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک است.
پیش از انجام هر نوع معامله اعم از منقول یا غیر منقول میان خریدار و فروشنده، خریدار لازم است به نکاتی توجه نماید.
از جمله:

 • تعیین زمان معین به منظور انتقال سند در ضمن قرارداد یا مبایعه نامه
 • تعیین میزان و مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد تنظیم سند
 •   عدم قرار داشتن ملک در بازداشت، مانند بازداشت سند ملک به عنوان وثیقه نزد دادگاه
 • همچنن باید به این نکته که سند ملک در رهن بانک نباشد یا فروشنده نسبت به فک رهن اقدام کرده باشد توجه کرد. در غیر این صورت شما خریدار عزیز درکنار دعوای الزام به تنظیم سند درگیر دعوای الزام به فک رهن هم خواهید شد.
 • اگر وام ملک را دریافت کرده اید از میزان اقساط پرداخت شده و مقداری که شما باید بپردازید حتما به صورت دقیق اطلاع پیدا کنید.
  الزام به معنای اجبار است، الزام به تنظیم سند به معنای اجبار مالک ملک، به جهت تنظیم سند ملک در دفتر اسناد رسمی است.

الزام به تنظیم سند

نکاتی مهم و کاربردی در زمان خرید ملک

اولین نکته : تعیین زمان دقیق به منظور تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی. زیرا، فروشنده یا مالک پس از فروش ماال و دریافت ثمن یا پول در بسیاری از موارد از انتقال سند سر باز میزند.
دومین نکته : اگر فروشند در طول مدت انتقال سند  و یا قبل از آن فوت کند شما باید توسط وکیل، دادخواست الزم به تنظیم سند را به طرفیت یا برعلیه وراث وی اقامه کنید.

سومین نکته :مرجع قضایی صالح یا دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تنظیم سند ، دادگاهی است که ملک در آن حوزه قرار دارد.

.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟

مشاع به ملکی اطلاق می شود که دارای چند شریک است. در ملک مشاع حق تصرف هیچ یک از شرکاء مشخص نمی باشد.
اگر فردی ملک مشاعی را از یکی از سهام داران آن خریداری کرد برای تنظیم سند رسمی در ملک مشاع باید دادخواستی را با عنوان الزام به تنطیم سند ملک مشاع در محدوده سهم فروشنده تنظیم نماید. پس در صورت خرید ملک مشاع هم می توان فروشنده را ملزم به انتقال سهم و انتقال سند کرد.

چند نکته مهم در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

 1. سعی کنید در ضمن قرارداد یا مبایعه نامه یا  قرارداد جداگانه  الزام فروشنده به انتقال مال غیر منقول را مطرح کرد و برای آن جریمه یا خسارت تعین نماید، به گونه ای که فروشنده در آن به انتقال مال متعهد شده باشد.
 2. در ضمن قرارداد، زمان مورد نظر جهت انتقال مال غیر منقول باید درج گردیده باشد برای مثال 10 روز پس از انعقاد قرارداد یا 20 روز پس از انعقاد قولنامه.
 3.  در صورت عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی خریدار، تأیدیه ای  را تحت عنوان عدم حضور فروشنده از سردفتر محترم دریافت کنید.
 4.  ممکن است پس از عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، خریدار اظهارنامه ای  را به جهت اطلاع رسانی به فروشنده به منظور حضور فروشنده در دفتر اسناد و انتقال سند  برای او ارسال کند تا بعدها از اظهار بی اطلاعی فروشنده نسبت به تنظیم سند جلوگیری به عمل آورد که اقدامی بسیار هوشمندانه است.
 5. باید توجه داشت ملک مورد انتقال، دارای پیشینه ثبت، در ثبت اسناد باشد.
 6.  هر ملکی که به مرحله ی پایان ساخت رسید بایستی دارای پایان کار باشد زیرا بدون پایان کار نمی توان آن ملک را انتقال داد.
اسقاط کافَه خیارات و استثنائات آن

 مدارک لازم برای ملزم کردن فروشنده به تنظیم سند رسمی:

اگر شما خریدار هستید و فروشنده برای انتقال سند همکاری نمی کند ابتداعاً می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یک دادخواست الزم به تنظیم سند را ثبت نمایید برای این منظور مدارکی از جمله شناسنامه و کارت ملی را حتما به همراه داشته باشید در ضمن قولنامه و  یا توافقنامه یا هر مدرکی که اثبات کننده انجام معامله و منعقد شدن قرارداد است را نیز به همراه داشته باشید.

پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه شما باید با مدارکی که در دست دارید منعقد شدن قرارداد و عدم انتقال سند را اثبات نمایید پس از آن دادگاه، فروشنده را طی مدت زمانی معلوم ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

یک نکته جالب: گاهی الزام دادگاه نیز کارساز نمی باشد و بازهم فروشنده اقدامی برای انتقال سند نمی کند در چنین حالتی قاضی، نماینده ای را برای طی مراحل انتقال سند به دفترخانه می فرستد تا به جای مالک و فروشنده مراحل تنظیم سند را انجام دهد.

نحوه الزام به تنظیم سند رسمی منقول

طرفین به هنگام خرید یا فروش خودرو یا هر مال منقولی ، یک قرارداد یا مبایعه نامه ای را تنظیم می نمایند که در آن زمان تنظیم سند و حضور در دفتر اسناد رسمی بیان می گردد.
پس از آن، مالک باید با سند خودرو جهت انتقال سند به نام خریدار در دفتر اسناد رسمی حضور یابد.
در صورتی که مالک یا فروشنده تعهد به انتقال سند خودرو نماید ولیکن در دفتر اسناد رسمی حضور نیابد ،خریدار خودرو می تواند به دادگاه دادخواستی را تحت عنوان الزام به تنظیم سند تسلیم کند. برای تنظیم چنین دادخواستی باید یه دفاترخدمات قضایی رجوع کرد.
در چنین شرایطی مباشر دادگاه در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و سند را به نمایندگی از فروشنده به امضاء می رساند.

اگر فروشنده برای تنظیم سند به دفترخانه اسناد نیاید چه کنیم؟

هر دو طرف فروشنده یا مالک و خریدار ملزم به انجام تعهدات خود می باشند در صورت عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین برای آنها مسئولیت های مدنی در نظر گرفته شده .
فروشنده یا مالک پس از دریافت مقداری از ثمن یا پول مورد معامله بایستی در زمان تعیین شده در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و عدم حضور به موقع وی می تواند مسئولیت ها و آثار حقوقی و مدنی به دنبال داشته باشد من جمله پرداخت جریمه دیر کرد در تنظیم سند.

در صورتی هم که فروشنده به هر دلیل غیر معقولی  برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند توسط وکیل حاذق و باتجربه ، فروشنده را ملزم به تنظیم سند نماید اگر باز هم افاقه نکرد دادگاه نماینده ای را برای انتقال سند مال منقول یا غیر منقول به دفترخانه مامور می کند که از طرف فروشنده مراحل انتقال سند را انجام دهد و در نهایت سند با دستور قاضی به نام شما منتقل می شود.
در ادامه این مقاله اسماعیل وفایی سردفتر دفترخانه 1152 تهران ویدیوی ذیل را تهیه کرده است.

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران

                                        فیلم آموزشی الزام به تنظیم سند رسمی

 

سوالات متداول 

در ابتدا باید یک تاییده ای از دفتر اسناد رسمی که نشان دهنده عدم حضور فروشنده در دفترخانه برای تنظیم سند است را دربافت کنید که به آن گواهی عدم حضور دردفترخانه گویند.

در این حالت امکان ملزم کردن مالک حقیقی برای تنظیم سند وجود ندارد بلکه شما باید از فردی که خود را مالک معرفی کرده با عنوان فروش ملک غیر شکایت کنید و تمام خسارت و ضرر وزیان خود را مطالبه کنید.

در صورتی که شما جریمه دیرکرد تعیین نکرده باشید در صورت مطالبه خسارت و ضررو زیان کارشناسان دادگستری مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد تنظیم سند برای شما تعیین می کنند . پس بازهم امکان اخذ جریمه  و مطالبه خسارت و ضرر وزیان وجود دارد که توسط کارشناسان دادگستری تعیین می شود.

اگر فردی ملک مشاعی را از یکی از سهام داران آن خریداری کرد برای تنظیم سند رسمی در ملک مشاع باید دادخواستی را با عنوان الزام به تنطیم سند ملک مشاع در محدوده سهم فروشنده تنظیم نماید. پس در صورت خرید ملک مشاع هم می توان فروشنده را ملزم به انتقال سهم و انتقال سند کرد.

ضمن انجام معامله باید قرارداد یا مبایعه نامه ای جداگانه تنظیم شود و به این شکل می توان الزام فروشنده به انتقال مال منقول یا غیر منقول را مطرح کرد و برای آن جریمه یا خسارت تعین نماید، به گونه ای که فروشنده در آن به انتقال مال متعهد شده باشد.

علاوه بر اینکه خریدارباید گواهی عدم حضور از دفترخانه دریافت کند می تواند پس از عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، خریدار اظهارنامه ای را به جهت اطلاع رسانی به فروشنده به منظور حضور فروشنده در دفتر اسناد و انتقال سند برای او ارسال کند تا بعدها از اظهار بی اطلاعی فروشنده نسبت به تنظیم سند جلوگیری به عمل آورد که اقدامی بسیار هوشمندانه است.

 ابتداعاً خریدار می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یک دادخواست الزم به تنظیم سند را ثبت نمایید برای این منظور مدارکی از جمله شناسنامه و کارت ملی را حتما به همراه داشته باشید در ضمن قولنامه و  یا توافقنامه یا هر مدرکی که اثبات کننده انجام معامله و منعقد شدن قرارداد است را نیز به همراه داشته باشید.پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه شما باید با مدارکی که در دست دارید منعقد شدن قرارداد و عدم انتقال سند را اثبات نمایید پس از آن دادگاه، فروشنده را طی مدت زمانی معلوم ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+