اقرار نامه فک رهن چیست ؟ فک رهن عبارت است از آزاد شدن یک ملک از حالت رهن.
ممکن است سند ملکی در رهن بانک یا در رهن سایر نهادها باشد که برای خارج شدن آن باید مراحلی پشت سر گذاشته شود.

روش های گوناگون فک رهن

  • بری کردن از دین نسبت به مالی که نزد شخص ثالث میباشد.
  •  باز پرداخت وام به نهاد، مِن جمله بانک.
  • بازگشتن از تصمیم مال رهن داده شده که نزد شخص ثالث میباشد.
اقرارنامه فک رهن
اقرارنامه فک رهن

اقسام گوناگون فک رهن

در کشور ما  فک رهن به دو صورت مطرح می گرد:

  1. فک رهن مستقل
  2. فک رهن با استناد به دعوای ملزم نمودن به تنظیم سندرسمی

فک رهن مستقل چیست؟

در فک رهن مستقل فردی که مال خود را نزد بانک یا سایر نهاد ها رهن گذارده، متعهد میگردد دیون خود را در مهلت مقرر به رهن گیرنده پرداخت نماید. در این حالت یک مال از جانب رهن دهنده نزد رهن گیرنده، گرو میماند.

نکته ای که باید در مقاله ((اقرار نامه فک رهن چیست )) توجه داشته باشید، زمانی که رهن دهنده تمام دیون خود را در مهلت مقرر به رهن گیرنده پرداخت نماید ولیکن رهن گیرنده مبنی بر شرایطی اقدام به فک رهن ننماید، دعوایی تحت عنوان دعوای مستقل میان رهن دهنده و رهن گیرنده مطرح میگردد.

در این حالت فرد رهن دهنده میتواند دادخواستی را مبنی بر ملزم نمودن به فک رهن و پرداخت نمودن اجاره بهای روزهای عدم فک رهن، در دادگاه مطرح نماید.

فک رهن با استناد به دعوای ملزم نمودن به تنظیم سند رسمی

فک رهن با استناد به دعوای ملزم نمودن به تنظیم سند رسمی در اکثر مواقع، در ارتباط با سازندگان رخ میدهد. به گونه ای که سازندگان در راستای ساخت ملک اقدام به دریافت تسهیلات از بانک مینمایند و در قبال آن سند ملک را در اختیار بانک قرار میدهند.سازندگان به هنگام دریافت تسهیلات از بانک به موجب تنسیق قولنامه، ملک را به خریدار منتقل مینمایند و مؤظف هستند ملک را از رهن بانک خارج نمایند. در صورت عدم فک رهن توسط سازندگان، دعوای ملزم نمودن به تنظیم سند رسمی از سوی خریداران رخ می دهد.

اقرارنامه فک رهن
اقرارنامه فک رهن

پس از فک رهن به دفتر خانه مراجعه نمایید

در قسمت فوق در مقاله اقرار نامه فک رهن چیست به دعاوی صورت گرفته در راستای فک رهن اشاره نمودیم.
توجه داشته باشید پس از پرداخت دیون از سوی مدیون لازم است سند مرهونه فک رهن گردد. پس از فک رهن از سوی بانک رهن دهنده باید به دفتر اسناد رسمی نیز مراجعه نماید.

نمونه ای از اقرارنامه فک رهن در دفاتر اسناد رسمی

ضمن پاسخ به سوال اقرار نامه فک رهن چیست یک نمونه اقرارنامه فک رهن نیز در اختیار شما برای مطالعه قرار گرفته است.

به واسطه ی نامه ی شماره ی …. در تاریخ …. بانک …. در شعبه ی ….. پلاک ثبتی ….. فرعی ….. بانک واقع در بخش ….. در ارتباط با سند رهنی …. در تاریخ …… فک رهن انجام داده است

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران
ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+