افزایش هزینه تنظیم اسناد رسمی در سال1399

هزینه تنظیم اسناد رسمی

طبق قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مستلزم پرداخت وجوهی بعنوان هزینه تنظیم سند می باشد که با توجه به نوع آن سند متفاوت بوده و توسط قانونگذار تعیین شده است.اصولا هزینه هایی که در حال حاضر در دفاتر اسناد رسمی از ارباب رجوع دریافت می شود عبارتند از:

 1. حق الثبت که در واقع هزینه ای می باشد مه بنفع دولت از طریق دفاتر اسناد رسمی اخذ میشود که در حال حاضر برای اسناد غیر مالی 20000 ریال و  اسناد مالی نیز از طرف سازمان ثبت تعیین میشود که متغییر می باشد.
 2. حق التحریر که همان درآمد دفترخانه از تنظیم اسناد میباشد که طبق قانون باید هر 4 سال یکبار افزایش یابد که البته در سالهای اخیر این قانون انجام نشده است و دفاتر با توجه به تورم بسیار بالا با مشکل مواجه شده اند.
 3. مالیات نقل و انتقال که در خصوص اموال غیر منقول توسط اداره دارایی محابه و اخذ میشود و در خصوص اموال منقول(خودرو) با توجه به جدول مالیاتی که اداره دارایی هر سال تعیین میکند از طریق دفاتر اسناد رسمی بنفع دولت اخذ میگردد.
 4. ارزش افزوده که البته این درصد این هر ساله متغییر میباشد و افزایش میابد.
 5. هزینه اوراق اضافی…
دفترخانه

سایر هزینه های مرتبط با تنظیم اسناد

علاوه بر هزینه هایی که طبق قانون مشخص شده است و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ آنها میباشند ، وجوه دیگری نیز هست که توسط دفاتر وصول می شود.از جمله این وجوه که معمولا بر هزینه های اصلی اشاره شده اضافه میشود عبارتند از:

 • هزینه ارسال استعلام ثبت که در حال حاضر 700000 ریال میباشد.
 • هزینه نامه  ها و استعلامات توسط دفترخانه که مبلغ 110000 ریال میباشد.
 • مبلغ130000 تومان برای ارسال سند تک برگی به اداره ثبت.
 • هزینه کپی اسناد و مدارک و اوراق مصرفی که بطور سلیقه ای دریافت میشود.
  پس علاوه بر حق الثبت و دارایی و حق التحریر بنا به نوع سندی که تنظیم می شود هزینه های فوق نیز توسط دفاتر اخذ میشود.و معمولا از این بابت برای ارباب رجوع جای سوال است که چرا مبلغ پرداختی وی مقداری بالاتر از مبلغی است که در ذیل سند درج شده است.
  که در واقع هزینه های کاملا قانونی بوده و به فراخور سند تنظیمی اخذ می شود.

افزایش هزینه تنظیم اسناد در سال 1399 به چه علت است؟

با توجه به توضیحاتی که بیان شد هر سند با توجه به نوع آن سند مستلزم هزینه هایی می باشد.
با توجه به دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت قوه قضاییه از اردیبهشت ماه1399 حق الثبت اسناد مالی از نیم درصد به یک درصد افزایش پیدا کرد.یعنی دو برابر!
بطور مثال اگر در سند قطعی آپارتمان مبلغ حق الثبت 700000 تومان بود از تاریخ اجرای این قانون ارباب رجوع باید دو برابر این مبلغ یعنییک میلیون چهارصد هزار تومان فقط بابت حق الثبت پرداخت میکرد.البته که افزایش حق الثبت با توجه به مصلحت قوه قضاییه بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت آن می باشند.
همزمان با توجه به سال جدید داداره دارایی نیز درصدی بر مالیات نقل و انتقال افزوده است.
چیزی که در این بین جای تعجب دارد این است که با توجه به افزایش دو برابری حق الثبت و مالیات ، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی درصد بسیار پایینی افزایش یافته است.نظر به اینکه از سال 1394 تا کنون هیچ افزایش حق التحریری برای دفاتر لحاظ نشده است.و با توجه به تورم 300 درصدی از سال 94 تاکنون هزینه های دفاتر اسناد رسمی بشدت افزایش یافته و در مقابل هیچ تدبیری برای ایجاد توازن بین تحریر دفترخانه و این افزایش هزینه ها اندیشیده نشده است.
در این خصوص ویدیو ذیل توسط اسماعیل وفایی سردفتر دفتر خانه1152 تهران تهیه شده است

daftarkhane.com

فیلم های زیر را ببینید

                                                افزایش هزینه تنظیم اسناد

سوالات متداول 

اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

هزینه انتقال سند به نرخ روز محاسبه می‌شود و میزان دقیق آن از دفترخانه ها قابل استعلام است.

حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع تعرفه های اسناد را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

تخفیف های ویژه تابستانی : ثبت نام دوره های آموزش سردفتری - فروش فیلم ها و کتاب آموزش سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+